Er lífeyrisiðgjald lögbundið?

Fuzknes | 16. apr. '18, kl: 11:16:43 | 105 | Svara | Er.is | 0

Hvað gerist ef launþegi og launagreiðandi taka sig saman um að greiða ekki í lífeyrissjóð? Eru enhver viðurlög? Getur einhver aðili komið með lagastudda kröfu?

 

ert | 16. apr. '18, kl: 11:30:12 | Svara | Er.is | 0


Öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er rétt og skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með 16 ára til 70 ára aldurs.

Ríkisskattstjóri skal hafa með höndum eftirlit með því að lífeyrisiðgjald sé greitt vegna hvers manns sem skyldutrygging lífeyrisréttinda nær til.Það sem gerist er að RSK sendir upplýsingar til lífeyrissjóðs og hann sendir kröfu með dráttarvöxtum og það fer á endanum í innheimtu.


  http://www.althingi.is/lagas/148a/1997129.html

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Fuzknes | 16. apr. '18, kl: 11:36:19 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

veistu hvort hefur verið dæmt í slíku máli?

ert | 16. apr. '18, kl: 12:34:36 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


Telja verður, að sú ótvíræða skylda, sem launamönnum og þeim, sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, er lögð á herðar með lögum nr. 55/1980, að eiga aðild að lífeyrissjóði viðkomandi starfsstéttar eða starfshóps, sé hvorki brot á 69. né 73. gr. stjórnarskrárinnar, eins og þær hafa verið skýrðar í íslenskum rétti. Ber þar m.a. tvennt til. Lagaskyldan er ótvíræð og yfirlýstur tilgangur laganna m.a. sá að leggja á menn skyldur, til þess að réttindanautn byggist á sem jöfnustum forsendum. Verður ekki betur séð en lögin eigi að stuðla að því, að þeim tilgangi verði náð. Enda þótt Ísland hafi fullgilt Evrópusamning um verndun, mannréttinda og mannfrelsis og viðauka við hann, hefur samningur þessi ekki lagagildi á Íslandi, og verður því ekki byggt á honum sem réttarheimild fyrir íslenskum dómstólum. Af hálfu stefnda er vitnað til 11. gr. samningsins og því haldið fram, að lög nr. 55/1980 fari í bága við þá grein. Ekki verður séð, að þessi grein samningsins veiti víðtækari vernd en 73. grein íslensku stjórnarskrárinnar, og því engin nauðsyn að skýra stjórnarskrárgreinina með sérstakri hliðsjón af 11. gr. mannréttindasáttmálans.


Hrd. 1991, bls. 1807


Þótt aðild að lífeyrissjóðum sé lögskipuð og fjármálaráðuneytið þurfi að staðfesta reglugerðir þeirra, hafa þeir eigi að síður ýmis einkaréttarleg einkenni og ríkulegt forræði í eigin málum. Frumskylda þeirra er að gæta hagsmuna félaga sinna og um leið þeirra almannahagsmuna, sem eru forsenda skylduaðildar. Verður að telja, að sú réttindavernd, sem ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu um félagafrelsi eiga að tryggja, nái til lífeyrissjóða. Þau ákvæði verður almennt að skýra svo, að réttur manna til að standa utan félaga sé einnig varinn. Skylduaðild að lífeyrissjóðum felur í sér skerðingu á sjálfsákvörðunarrétti. Skerðingin er almenn og réttlætist af ríkum almannahagsmunum. Hún brýtur ekki í bága við núgildandi 74. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. áður 73. gr., eða 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Það er hins vegar sérstakt álitaefni, hvort þessi réttindaákvæði standi því í vegi, að hömlur verði lagðar á frelsi manna til að velja milli sjóða, sem hlotið hafa staðfestingu fjármálaráðuneytisins. Við það mat verður einkum að hafa að leiðarljósi, að réttindaskerðing borgaranna sé eins takmörkuð og kostur er.  Löggjafinn hefur tekið þá ákvörðun að skylda landsmenn til aðildar að lífeyrissjóðum í því skyni að ná ákveðnu samfélagslegu markmiði við mótun þjóðskipulagsins. Það kann að vera, að hagsmunum ákveðinna sjóða yrði teflt í tvísýnu, ef sjóðfélagar mættu ganga úr þeim að vild og velja sér aðra. Á hitt er að líta, að skerðing á félagafrelsi, sem talin er réttlætanleg, má ekki vera meiri en brýnasta nauðsyn krefur. Það verður þannig verkefni löggjafarvaldsins, sem valið hefur þá leið að markmiði sínu að skerða borgaraleg réttindi, að búa svo um hnútana, að frelsi til að velja milli lögmætra lífeyrissjóða valdi ekki glundroða í þjóðfélaginu eða réttindamissi einstaklinga. Ekki hefur verið sýnt fram á, að þetta sé ókleift. Þess vegna er ekki unnt að fallast á, að nauðsyn beri til þess í lýðræðislegu þjóðfélagi að takmarka rétt manna til að velja milli lífeyrissjóða, sem eru löghæfir til að ná markmiðum laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Ber því að sýkna áfrýjanda af öllum kröfum stefnda


Hrd. 1996, bls. 2584


Ég skil þetta þannig að það sé hægt að skylda menn til að greiða í lífeyrissjóð en það er ekki hægt að skylda þá til að greiða í ákveðin lífeyrissjóð


Fann þetta á  https://skemman.is/bitstream/1946/4652/1/HTH.pdf

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Fuzknes | 16. apr. '18, kl: 12:50:41 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

ok, en veistu hvort einhver hefur hafnað því að greiða í lífeyrissjóð og sætt lögþvingan. þe verið dæmdur til greiðslu eða kröfu hafnað í dómssal?


var ekki einhver blaðamaður hættur að greiða í lífeyrissjóð til að láta reyna á þetta?

ert | 16. apr. '18, kl: 13:27:44 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég held að svona fari sjaldnast fyrir dóm. Það er bara farið til sýslumanns og gert fjárnám. Svo getur fólk svo sem farið í mál eftir á.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 16. apr. '18, kl: 14:14:29 | Svara | Er.is | 0

Það hafa eflaust margir komist  hjá að greiða í lífeyrissjóð 
Kjarasamningar og aðkoma ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar eldri 1969 tryggði launþegum þennan rétt.
Atvinnurekendur greiddu þá 6% á móti framlagi launþega 4%.
Þetta var og er stórt réttindamal launþega að greiða í lífeyrissjóð og fá mótgreiðslur launagriðanda. 
Það er í raun mikil réttindi og kjarabætur sem lífeyrissjóðirnir á Íslandi hafa skapað launamönnum.
Launþegar ættu að fylgjast vel með því að launagreiðandin standi við sitt.

Fyrirsögn Nafn Dagur Uppfært
Falleg nöfn dídí8 24.3.2019 24.3.2019 | 14:52
Lífstíðar ábyrgð á líkkistum ? kaldbakur 22.3.2019 24.3.2019 | 14:28
Forvitnisspurningar til ykkar sem styðjið að allir fái landvistarleyfi sem hingað koma spikkblue 22.3.2019 24.3.2019 | 14:27
Hvað er fyrir ofann skýin ? Wulzter 24.3.2019
Þá er sýklalyfjaónæmi komið til landsins. BjarnarFen 21.3.2019 24.3.2019 | 13:29
Tannlækningar Mack09 23.3.2019 24.3.2019 | 00:42
Ísland meðal hamingjusömustu þjóða heims. kaldbakur 20.3.2019 23.3.2019 | 22:54
Kasta upp eftir ofàt Ljónsgyðja 23.3.2019 23.3.2019 | 22:09
Ég er kynseginn spikkblue 18.3.2019 23.3.2019 | 20:34
Að versla með hlutabréf í dag JeyLi 20.3.2019 23.3.2019 | 17:47
Hvenær verður sýking hættuleg? capablanca 20.3.2019 23.3.2019 | 15:34
niðurgreiðsla v/megrunaraðgerða mb123 22.3.2019 23.3.2019 | 09:17
Krakkarnir í Hagaskóla eiga hrós skilið. BjarnarFen 22.3.2019 23.3.2019 | 00:42
Er lögreglan að læra? BjarnarFen 21.3.2019 22.3.2019 | 20:46
Er í lagi að lögreglan hegði sér svona? BjarnarFen 16.3.2019 22.3.2019 | 19:21
Nice eða Rom,Frakkland,Italia ferð. Stella9 2.3.2019 22.3.2019 | 18:56
Góðir staðir/barir í RVK til að horfa á landsleikinn í kvöld? axelism 22.3.2019
hvaða mal er a töskum i handfarus kolmar 21.3.2019 22.3.2019 | 10:34
Blöðrusigsaðgerð? langflottastur 17.10.2006 21.3.2019 | 22:27
Pug hvolpur verð ? Shakira 21.3.2019 21.3.2019 | 19:47
Góð lýsing á hinum múslimsku flóttamönnum og því sem þeir vilja... spikkblue 21.3.2019 21.3.2019 | 18:57
Vitglóran ? Dehli 21.3.2019 21.3.2019 | 18:25
Öryrki sem vinnur hoppaskoppa 16.3.2019 21.3.2019 | 12:21
Frábært - nú fá nýnasistar kannski aukið fylgi spikkblue 21.3.2019 21.3.2019 | 11:19
Barnsmóðir er bæjarhóran Wowww 19.3.2019 21.3.2019 | 11:15
Listi yfir topp 10 stríðshrjáð lönd (ásamt trúarbrögðum sem þar eru ríkjandi) spikkblue 19.3.2019 21.3.2019 | 08:16
Bilaður sími. fjola77 21.3.2019 21.3.2019 | 03:06
Losna við lyfseðilskyld lyf Ruðrugis 20.3.2019 20.3.2019 | 23:33
Kostnađarliđur tannholslæknis Renzo 20.3.2019 20.3.2019 | 22:02
Litlu snillingarnir (little Einsteins) á DVD? gerrard 21.1.2013 20.3.2019 | 21:00
Varðandi pungsvita sem maður ætlar að nota í súpu??? Lýðheilsustofa 20.3.2019 20.3.2019 | 20:49
Lof mér að falla? Olithorv 20.3.2019 20.3.2019 | 20:49
Spurning varðandi tvítóla fólk? Lýðheilsustofa 20.3.2019 20.3.2019 | 19:07
Linsuvökvi Swarovski 20.3.2019
Ráðningastofur/þjónustur ? tégéjoð 20.3.2019 20.3.2019 | 17:17
Kynningarbréf með ferilskrá. tégéjoð 20.3.2019 20.3.2019 | 17:16
Innflytjendur er skríll? Sessaja 20.3.2019 20.3.2019 | 17:08
Tannlæknanám? flauma 20.3.2019
Spakmæli um barneignir til að tí ilkynna óléttu? Fudge 18.3.2019 20.3.2019 | 15:56
SOS.. Hefur einhver vitneskju um.. SOS14 20.3.2019 20.3.2019 | 15:38
Skríllinn á Austurvelli kaldbakur 16.3.2019 20.3.2019 | 13:09
Innflytjendavandamál í t.d. Svíþjóð spikkblue 19.3.2019 20.3.2019 | 01:42
Barn í jarðaför Skrattastrumpur 18.3.2019 19.3.2019 | 23:22
Hvenær "má" barn vera eitt heima? Móðirjörð 23.2.2019 19.3.2019 | 23:02
Hvar fæst hveitigras? garfield45 18.3.2019 19.3.2019 | 20:55
Ofnæmislæknir asta76 19.3.2019
Hvatning til Garðbæjinga! BjarnarFen 19.3.2019
Eurovision - Hatrið mun sigra Sessaja 16.3.2019 19.3.2019 | 17:30
Hvaða ryksugu róbót mælið þið með? filifjonka 19.3.2019 19.3.2019 | 09:51
Vinna með atvinnuleysisbótum rwg 18.3.2019 19.3.2019 | 00:37
Síða 1 af 19692 síðum
 

Umræðustjórar: ingig, 2pjakkar, Coco LaDiva, vkg, joga80, tinnzy123, krulla27, superman2, aronbj, rockybland, Bland.is, flippkisi, mentonised, Krani8, MagnaAron