Er lífeyrisiðgjald lögbundið?

Fuzknes | 16. apr. '18, kl: 11:16:43 | 101 | Svara | Er.is | 0

Hvað gerist ef launþegi og launagreiðandi taka sig saman um að greiða ekki í lífeyrissjóð? Eru enhver viðurlög? Getur einhver aðili komið með lagastudda kröfu?

 

ert | 16. apr. '18, kl: 11:30:12 | Svara | Er.is | 0


Öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er rétt og skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með 16 ára til 70 ára aldurs.

Ríkisskattstjóri skal hafa með höndum eftirlit með því að lífeyrisiðgjald sé greitt vegna hvers manns sem skyldutrygging lífeyrisréttinda nær til.Það sem gerist er að RSK sendir upplýsingar til lífeyrissjóðs og hann sendir kröfu með dráttarvöxtum og það fer á endanum í innheimtu.


  http://www.althingi.is/lagas/148a/1997129.html

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Fuzknes | 16. apr. '18, kl: 11:36:19 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

veistu hvort hefur verið dæmt í slíku máli?

ert | 16. apr. '18, kl: 12:34:36 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


Telja verður, að sú ótvíræða skylda, sem launamönnum og þeim, sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, er lögð á herðar með lögum nr. 55/1980, að eiga aðild að lífeyrissjóði viðkomandi starfsstéttar eða starfshóps, sé hvorki brot á 69. né 73. gr. stjórnarskrárinnar, eins og þær hafa verið skýrðar í íslenskum rétti. Ber þar m.a. tvennt til. Lagaskyldan er ótvíræð og yfirlýstur tilgangur laganna m.a. sá að leggja á menn skyldur, til þess að réttindanautn byggist á sem jöfnustum forsendum. Verður ekki betur séð en lögin eigi að stuðla að því, að þeim tilgangi verði náð. Enda þótt Ísland hafi fullgilt Evrópusamning um verndun, mannréttinda og mannfrelsis og viðauka við hann, hefur samningur þessi ekki lagagildi á Íslandi, og verður því ekki byggt á honum sem réttarheimild fyrir íslenskum dómstólum. Af hálfu stefnda er vitnað til 11. gr. samningsins og því haldið fram, að lög nr. 55/1980 fari í bága við þá grein. Ekki verður séð, að þessi grein samningsins veiti víðtækari vernd en 73. grein íslensku stjórnarskrárinnar, og því engin nauðsyn að skýra stjórnarskrárgreinina með sérstakri hliðsjón af 11. gr. mannréttindasáttmálans.


Hrd. 1991, bls. 1807


Þótt aðild að lífeyrissjóðum sé lögskipuð og fjármálaráðuneytið þurfi að staðfesta reglugerðir þeirra, hafa þeir eigi að síður ýmis einkaréttarleg einkenni og ríkulegt forræði í eigin málum. Frumskylda þeirra er að gæta hagsmuna félaga sinna og um leið þeirra almannahagsmuna, sem eru forsenda skylduaðildar. Verður að telja, að sú réttindavernd, sem ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar og Mannréttindasáttmála Evrópu um félagafrelsi eiga að tryggja, nái til lífeyrissjóða. Þau ákvæði verður almennt að skýra svo, að réttur manna til að standa utan félaga sé einnig varinn. Skylduaðild að lífeyrissjóðum felur í sér skerðingu á sjálfsákvörðunarrétti. Skerðingin er almenn og réttlætist af ríkum almannahagsmunum. Hún brýtur ekki í bága við núgildandi 74. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. áður 73. gr., eða 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Það er hins vegar sérstakt álitaefni, hvort þessi réttindaákvæði standi því í vegi, að hömlur verði lagðar á frelsi manna til að velja milli sjóða, sem hlotið hafa staðfestingu fjármálaráðuneytisins. Við það mat verður einkum að hafa að leiðarljósi, að réttindaskerðing borgaranna sé eins takmörkuð og kostur er.  Löggjafinn hefur tekið þá ákvörðun að skylda landsmenn til aðildar að lífeyrissjóðum í því skyni að ná ákveðnu samfélagslegu markmiði við mótun þjóðskipulagsins. Það kann að vera, að hagsmunum ákveðinna sjóða yrði teflt í tvísýnu, ef sjóðfélagar mættu ganga úr þeim að vild og velja sér aðra. Á hitt er að líta, að skerðing á félagafrelsi, sem talin er réttlætanleg, má ekki vera meiri en brýnasta nauðsyn krefur. Það verður þannig verkefni löggjafarvaldsins, sem valið hefur þá leið að markmiði sínu að skerða borgaraleg réttindi, að búa svo um hnútana, að frelsi til að velja milli lögmætra lífeyrissjóða valdi ekki glundroða í þjóðfélaginu eða réttindamissi einstaklinga. Ekki hefur verið sýnt fram á, að þetta sé ókleift. Þess vegna er ekki unnt að fallast á, að nauðsyn beri til þess í lýðræðislegu þjóðfélagi að takmarka rétt manna til að velja milli lífeyrissjóða, sem eru löghæfir til að ná markmiðum laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Ber því að sýkna áfrýjanda af öllum kröfum stefnda


Hrd. 1996, bls. 2584


Ég skil þetta þannig að það sé hægt að skylda menn til að greiða í lífeyrissjóð en það er ekki hægt að skylda þá til að greiða í ákveðin lífeyrissjóð


Fann þetta á  https://skemman.is/bitstream/1946/4652/1/HTH.pdf

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Fuzknes | 16. apr. '18, kl: 12:50:41 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

ok, en veistu hvort einhver hefur hafnað því að greiða í lífeyrissjóð og sætt lögþvingan. þe verið dæmdur til greiðslu eða kröfu hafnað í dómssal?


var ekki einhver blaðamaður hættur að greiða í lífeyrissjóð til að láta reyna á þetta?

ert | 16. apr. '18, kl: 13:27:44 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég held að svona fari sjaldnast fyrir dóm. Það er bara farið til sýslumanns og gert fjárnám. Svo getur fólk svo sem farið í mál eftir á.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 16. apr. '18, kl: 14:14:29 | Svara | Er.is | 0

Það hafa eflaust margir komist  hjá að greiða í lífeyrissjóð 
Kjarasamningar og aðkoma ríkisstjórnar Bjarna Benediktssonar eldri 1969 tryggði launþegum þennan rétt.
Atvinnurekendur greiddu þá 6% á móti framlagi launþega 4%.
Þetta var og er stórt réttindamal launþega að greiða í lífeyrissjóð og fá mótgreiðslur launagriðanda. 
Það er í raun mikil réttindi og kjarabætur sem lífeyrissjóðirnir á Íslandi hafa skapað launamönnum.
Launþegar ættu að fylgjast vel með því að launagreiðandin standi við sitt.

Fyrirsögn Nafn Dagur Uppfært
Ristilpokabólga leigan 19.7.2018 19.7.2018 | 15:19
HVAR ER BEST AÐ TAKA HÚSNÆÐISLÁN OG HVERNIG LÁN ER BEST AÐ TAKA :) nikký sæta 17.7.2018 19.7.2018 | 13:54
Hurðir á sorptunnuskýli Glimmer74 14.7.2018 19.7.2018 | 13:53
Hvalfjarðargöngin gjaldið? Ljufa 16.7.2018 19.7.2018 | 13:36
Hvað eruð þið að eyða í mat á mánuði? HvadSemEr 17.7.2018 19.7.2018 | 12:12
ókynskipt salerni askjaingva 16.7.2018 19.7.2018 | 10:35
Hitler á danska þinginu? Hr85 18.7.2018 19.7.2018 | 09:33
Plágur Dehli 16.7.2018 19.7.2018 | 08:56
- - sixsixsix - - Dehli 18.7.2018 19.7.2018 | 05:58
Að flytja fugl á milli landa skorogfatnadur 17.7.2018 19.7.2018 | 04:10
Það má kalla þetta hvað sem er... Mae West 19.7.2018
Er allt að fara til fjandans? Twitters 18.7.2018 19.7.2018 | 01:36
Hversu mörgum hefurðu sofið hjá? qetuo55 7.6.2011 19.7.2018 | 01:05
veit eithver um prjonakonu kolmar 18.7.2018 18.7.2018 | 21:33
Góður förðunarfræðingur með laust á morgun ullala 18.7.2018
Hraðamyndavel mosfellsbæ.. ny1 17.7.2018 18.7.2018 | 20:01
Think pad lenovo bakkynjur 18.7.2018
Silfurskottur Fullkomin 17.7.2018 18.7.2018 | 15:53
App í Samsung sima? Ljufa 16.7.2018 18.7.2018 | 14:51
Grunur um eitlakrabbamein - fyrsta skref betra nuna 14.7.2018 18.7.2018 | 12:41
Hvar fær maður góða vinnupalla / Stillas? Lady S 15.7.2018 18.7.2018 | 03:23
Tvítug og hann rúmlega þrítugur Kamilla33 14.7.2018 17.7.2018 | 19:36
Djúpnudd á Akureyri?? Ice12345 15.7.2018 17.7.2018 | 18:10
Frí skólagöngu??? epli1234 17.7.2018 17.7.2018 | 10:57
Endajaxlataka Lepre 16.7.2018 17.7.2018 | 10:49
Sýslumenn skydiver 16.7.2018 17.7.2018 | 10:30
Verkir í legi eftir lykkjutöku Erla234 3.7.2018 17.7.2018 | 09:28
hvað er að gerast í hausnum á fólki imak 12.7.2018 17.7.2018 | 08:03
hvar fær maður Twitters 17.7.2018 17.7.2018 | 04:25
Leikurinn um Lilla litla furby 16.7.2018
Tattoo á hendi. BjartmarMH 14.7.2018 16.7.2018 | 21:22
Skipta um radhlöðu í Iphone 6s hex 16.7.2018 16.7.2018 | 21:15
Er kominn nýr tannlæknir hjá Jóni Birni í Kef? hex 16.7.2018
PIP Silikon púðar ! Simbi91 27.12.2011 16.7.2018 | 12:23
Framhjáhald og aldursmunur beip666 12.7.2018 16.7.2018 | 09:18
Hefur þú sofið hjá.. Dehli 15.7.2018 16.7.2018 | 07:32
M.Ed. kennsluréttindi HA HGGM 15.7.2018
Fartölvur bakkynjur 14.7.2018 15.7.2018 | 20:00
Andlegt ofbeldi abcd12567 4.7.2018 15.7.2018 | 17:37
Sambandsslit og vesen Burnirót 9.7.2018 15.7.2018 | 15:33
iPad viðgerð, hverjir? bhb3 15.7.2018
Helv..Brimborg Nínas 23.11.2005 15.7.2018 | 09:18
Á einhver imovane eða stillnott til sölu disa68 15.7.2018
Tattoo módel ere 11.7.2018 15.7.2018 | 03:34
barcelona með 2 börn tvíburakerra vesen? mialitla82 14.7.2018 15.7.2018 | 00:03
ESB að leysat upp vegna flottamanna ? kaldbakur 9.7.2018 14.7.2018 | 23:20
Ég á afmæli í dag og lífið er dásamlegt isbjarnamamma 14.7.2018 14.7.2018 | 20:45
Kiwi.com Tritill 11.7.2018 14.7.2018 | 16:18
Ómskoðun í Domus Medica fannykristin 14.7.2018 14.7.2018 | 14:06
Hormóna-stafurinn camella 5.7.2018 14.7.2018 | 08:33
Síða 1 af 19661 síðum
 

Umræðustjórar: ingig, katasig@msn.com, 2pjakkar, Coco LaDiva, vkg, joga80, tinnzy123, krulla27, superman2, aronbj, rockybland, Bland.is, flippkisi, mentonised, Krani8, MagnaAron