Frumvarp Katrínar vegna sanngirnisbóta

Júlí 78 | 9. okt. '19, kl: 09:29:10 | 301 | Svara | Er.is | 0

Komið hefur fram að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ætlar að leggja fram frumvarp..." um bætur til sýknaðra í Guðmundar- og Geirfinnsmálum. Frumvarpið mælir fyrir um heimild til sanngirnisbóta til þeirra fimm einstaklinga sem sýknaðir voru og eftir atvikum til fjölskyldna þeirra. Samhliða er kveðið á um að samningaviðræður um bætur haldi áfram undir handleiðslu forsætisráðherra." En.." Bæði þingmenn stjórnar og stjórnarandstöðu lýstu efasemdnum um frumvarpið í umræðu um það sem nú stendur yfir á Alþingi."


Katrín felldi svo tár í pontu því það var verið að væna hana um sýndarmennsku með þessu tali hennar um sanngirnisbætur. En er nokkuð óeðlilegt þó talað sé um sýndarmennsku. Hún talaði nú fyrir löngu síðan eða fyrir kosningar að aldraðir og öryrkjar gætu ekki beðið lengur, þeir bíða víst ennþá..En þarna stendur til að útdeila 759 milljónum til sýknuðu og einnig aðstandenda þeirra sem sýknaðir voru en eru látnir.


Ég ætla ekki að deila um hvort þetta fólk á rétt á sanngirnisbótum en mér finnst aðalatriði málsins vera það að þarna á að láta fólk hafa einhverja peninga í sanngirnisbætur en það er ekkert verið að styðjast við nein lög! Sigmundur Davíð og Brynjar telja báðir og líklega fleiri að þessi mál eigi að leysa fyrir dómstólum. Ég er á því líka. Það er furðulegt þegar bara er útdeilt peningum úr ríkissjóði út frá tilfinningum! Það er ekki nóg, þó að ekki sé um það deilt að fólkið eigi rétt á sanngirnisbótum þá þarf að styðjast við einhver lög um það að þau eigi rétt á þeim. Mér skilst að ekki sé hægt að láta aðstandendur þeirra sem látnir eru fá þessar sanngirnisbætur nema þá að alþingismenn samþykki þetta frumvarp eða þá að breyta lögum fyrst. (ef ég skil þetta rétt).


Ætla þau á þinginu alltaf að hafa svona vinnubrögð, líka að leyfa Pétri og Páli (útlendingum) að vera áfram í landinu bara af því að DV birti einhverja sorgarsögu um viðkomandi? Ef að útlendingastofnun fer bara eftir lögum og þessi lög eru ekki sanngjörn, þarf þá ekki að breyta lögunum þannig að þau verði sanngjörn?


Mega stjórnvöld útdeila peningum eftir hentistefnu? Mega þau leyfa útlendingum að vera hér eftir hentistefnu þeirra? Þarf ekkert að styðjast við lögin?


Svo, þó svo að þetta frumvarp Katrínar verði samþykkt um X-krónur til þeirra sýknuðu og aðstandenda þeirra sýknuðu sem eru látnir þá eru einhverjir búnir að lýsa því yfir að það verði bara litið á þá upphæð sem innborgun og að það verði samt farið með málið til dómstóla!! ....Meira ruglið í þessu öllu.


https://www.visir.is/g/2019191008762/forsaetisradherra-brotnadi-nidur-i-pontu-eftir-atok-a-althingi

https://www.visir.is/g/2019190928910/frumvarp-um-sanngirnisbaetur-lagt-fram-a-althingi-eftir-helgi
 

ert | 9. okt. '19, kl: 11:33:58 | Svara | Er.is | 0

Þingið hefur leyfi til lagasetningar. Ég veit ekki til þess að þingið hafi tekið einhverjar ákvarðanir í þessum málum án lagasetningar enda er erfitt að sjá hvernig þingið á framkvæma eitthvað þar sem það er ekki framkvæmdarvald.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Júlí 78 | 9. okt. '19, kl: 12:22:18 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég veit að þingið kemur með lög. En segðu mér, af hverju hefur þingið getað samþykkt ríkisborgararétt hjá einhverjum sem útlendingastofnun er búin að hafna? Fór ekki þá útlendingastofnun einmitt eftir lögum en þingið eða alþingismenn þar veitti þá viðkomandi ríkisborgararétt bara af því bara eða af því búið var að vorkenna viðkomandi í fjölmiðlum? Ef útlendingastofnun fór eftir lögum um málið, getur þá þingið bara hunsað þau lög? Það hlýtur að vera stuðst við einhver lög ef einhver útlendingur fékk ríkisborgararétt hér? Eða ætti það ekki að vera?

ert | 9. okt. '19, kl: 13:26:09 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


Til að þingið hunsi útlendingastofnun þá þarf þingið að svifta fólk ríkisborgararétti sem útlendingastofnun veitti.
Ég veit ekki um nein slík dæmi.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Júlí 78 | 9. okt. '19, kl: 13:03:35 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Í greinargerð ríkislögmanns kemur fram að ríkið krefjist sýknu af bótakröfu Guðjóns. Ríkið telji bótakröfuna fyrnda en auk þess er því haldið fram af hálfu ríkisins að Guðjón eigi sjálfur sök á því að hann var ranglega dæmdur.


En þá finnst Katrínu þetta ekkert réttlátt hvað sem lögin segja og kemur sjálf með frumvarp svo allir fái sanngirnisbætur. Ok. svo verður þetta frumvarp hennar kannski samþykkt. Hvað þá með næsta mál? Verður farið með það eins? Koma ekki fullt af málum þar sem krafist er sanngirnisbóta?

ert | 9. okt. '19, kl: 13:27:06 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Hver þessi "ríkið"? hver nákvæmlega krefst sýknu af bótakröfunni? 

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 9. okt. '19, kl: 16:12:41 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ert: Ríkið í þessu tilfelli er forsætisráðherrann Katrín Jakobsdóttir.
Hversvegna geturðu ekki lesið þessa pósta frá Júlí án þess að vera með einhverja vitleysu og útúrsnúninga ?
Villtu vera bara í þessari vitleysis hringekju þinni ? Færðu einhverja fullnægingu útúr því

ert | 9. okt. '19, kl: 16:25:49 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

OK. Þannig að í þessu tifelli sagði ríkislögmaður ekki satt um hvað ríkið (Katrín Jakobsdóttir) vildi. Getum við þá rangfrásögn ríkislögmanns um vilja Katrínar til að styðja það að hún fari gegn vilja "ríkisins" (sem sjálfrar sín)?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 9. okt. '19, kl: 16:36:15 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já þú ert mikill ruglukollur Ert mín.
Ríkislögmaður fer eftir lögum í sínum málflutningi. Þessi lög voru sett af þar til bærum aðilum Alþingi.
Katrín Jakobsdóttir er klárlega sem forsætisráðherra fulltrúi ríkisins.
Ríkisstjórnin og Katrín Jakobsdóttir leggaja fram lagafrumvarp sem breytir þeim lögum sem ríkislögmaður þarf að styðjast við.
Það mætti jafnvel spyrja hvort þessi nýju lög (lagafrumvarp) Katrínar Jakobsdóttur standist sjórnarskrá hvað afturvirkni snertir ?
Kannski getum við þegnar þessa lands kært þessa lagasmíð (ef að lögum veður) til æðra dómsvalds ?

ert | 9. okt. '19, kl: 17:05:41 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þannig að það eru lög að Katrín Jakobsdóttir skuli krefjast sýknu frá skaðabótum í Guðmundar og Geirfinnsmálum og að hún geti ekki breytt þeim lögum sem skylda hana til þess að krefjast sýknu. OK.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

jaðraka | 9. okt. '19, kl: 19:18:06 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þetta er bara enn eitt ruglið hjá þér.

ert | 9. okt. '19, kl: 19:44:35 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Nú kaldbakur minn. Þannig að ríkislögmaður fór ekki að vilja Katrínar?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 9. okt. '19, kl: 20:38:11 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Sko þetta Geirfinnsmál er eitt rugl frá upphafi.
Það er nokkuð ljóst að upphafsrannsóknin í Keflavík var mjög furðuleg.
Þar kom lögreglumaður úr Keflavík við sögu (sem síðar var dæmdur fyrir brot í starfi) og svo lögmaður hjá embætti bæjarfógeta í Keflavík. Þann þátt málsins hefði þurft að rannsaka betur.
Framhald málsins var heldur ekki hnökralaus, harðræði beitt og klaufalega að öllu staðið.
Vegna alls þessa var málið tekið upp áratugum seinna og lagt til að sýkna ákærðu og dæmdu.
Málið fór fyrir rétt og sýknun gekk í gegn.
Eftir sýknu kom fram vilji hjá ríkisvaldinu til að greiða út miskabætur og fóru fram viðræður um þau mál, en málinu þó ólokið.
Einn aðili sem sýknaður var og hafði haldið fram kröfum um 1300 milljóna bætur fór þá í mál við ríkið varðandi miskabætur og setti fram kröfur sínar. Ríkislögmaður bar fyrir sig gildandi lögum þar sem m.a. kom fram að réttur fyrrum sakborninga var fyrndur og að kröfur væru úr takt við það sem lög leyfðu og áður hefði þekkst. Þessi þróun málsins fór eftir gildandi lögum og gögnum málsins.
Nú eftir þetta þá sér forsætisráðherra sig knúinn til að beita sér fyrir lagabreytingum varðandi rétt ríkisns til að greiða bætur til erfingja jafnt og sakborninga sem á lífi eru og að sækja sér lagaheimild til að greiða miskabætur upp að tiltekinni upphæð.
Nú þar stendur málið.
Ég held að það hafi ekki verið rétt að breyta lögum vegna þessara miskabóta, sá gjörningur sé misráðinn og óþarfur með öllu.

ert | 9. okt. '19, kl: 20:45:25 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Skil ekki hvað þessi langloka kemur því við hvort Katrín Jakobs hafi krafist sýknu af bótakröfunni? 

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 9. okt. '19, kl: 20:47:05 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Fyrirgefðu ég skil bara ekki hvað þú ert að fara.

ert | 9. okt. '19, kl: 20:55:00 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


Upphafsinnlegg segir að ríkið hafi farið fram á sýknu af bótakröfu og að Katrín hafi svo sett lög til að koma í veg fyrir að ríkið fengi því framgengt.

Þú segir að Katrín sé ríkið og að Katrín hafi  farið fram á sýknu af bótakröfu og að Katrín hafi svo sett lög til að koma í veg fyrir að hún fengi þeim vilja sínum framgengt. Það meikar ekki sens. Það er ekki hægt að vilja eitthvað og vilja það ekki á sama tíma.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 9. okt. '19, kl: 21:17:19 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 1

Þú býrð til einhverja löngu-vitleysu og slengir hér fram og segir aðra höfunda ruglsins.

Það stendur hvergi í upphafsinnleggi að: " ríkið hafi farið fram á sýknu af bótakröfu".
Ég segi að "Katrín Jakobsdóttir er klárlega sem forsætisráðherra fulltrúi ríkisins."
Þessi sparðatýningur þinn snýst alltaf um aukaatriðin. Það er ekkert nýtt hjá þér.
Ríkislögmaður er jafnframt fulltrúi ríkisins og ríkislögmaður bendir réttilega á að kröfur um miskabætur eru fyrndar.
Og þú Ert held ég ert þegn Íslenska ríkisins og kannski ríkisstarfsmaður :)

ert | 9. okt. '19, kl: 21:24:34 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


fyrirgefðu ég ruglaðist þetta var ekki í upphafsinnlegginu en kom aðeins
Júlí sagði  9. okt. '19, kl: 13:03:35 " Í greinargerð ríkislögmanns kemur fram að ríkið krefjist sýknu af bótakröfu Guðjóns." 
Ég spurði hver ríkið væri.
Þú svaraðir " Ert: Ríkið í þessu tilfelli er forsætisráðherrann Katrín Jakobsdóttir."
Þá er komið upp vandamálið að Katrín bað um sýknu af bótakröfu en varð að setja lög svo að hennar vilji næði ekki fram.


P.S. Ég er ansi langt frá því að vera ríkisstarfsmaður

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 9. okt. '19, kl: 21:57:08 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Svo þú hafir eitthvað til að nærast af og rugla með inní nóttina, þá ert þú sem Íslendingur hluti af ríkinu rétt eins og Katrín Jakobsdóttir.

ert | 9. okt. '19, kl: 22:06:47 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


"Ert: Ríkið í þessu tilfelli er forsætisráðherrann Katrín Jakobsdóttir. "
Þannig að þú laugst þarna en áttir við að í þessu tilfelli var ríkið allir Íslendignar sem tóku sameiginlega ákvörðun um að krefjast sýknu og eina leið Katrínar til að koma í veg fyrir það var að setja lög. OK:

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Júlí 78 | 10. okt. '19, kl: 15:44:53 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þvílíkt bull hjá þér. Lestu áður en þú setur mér orð í munn.

Júlí 78 | 10. okt. '19, kl: 15:42:22 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Það var ríkislögmaður sem krafðist sýknu af bótakröfu, hann starfar í umboði ríkisins.

Júlí 78 | 10. okt. '19, kl: 15:41:12 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ef þú hefðir hlustað á fréttir þá las Katrín ekki þessa greinargerð ríkislögmanns, hún hefur svo sjálfsagt áttað sig á því þegar hún var búin að lesa hana að hún var ekki sammála honum og kom þá með þetta frumvarp. Ríkislögmaður hlýtur þó að vera löglærður maðurinn, varla hefði hann verið ráðinn annars í þetta embætti þannig að hann studdist þó við lög.

ert | 10. okt. '19, kl: 17:54:08 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þannig að ríkislögmaður fór ekki að vilja Katrínar. Af hverju er óeðlilegt að skjólstæðingur lögmanns bregðist við því ef lögmaður hans gerði eitthvað í hans málum sem hann er ósáttur við?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 10. okt. '19, kl: 19:57:18 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Svolítið abstrakt að telja ríkið og forsætisráðherra skjólstæðing ríkisstarfsmannsins ríkislögmanns.
Já Ert þér er lagið rugla í því sem öðrum er augljóst.

ert | 10. okt. '19, kl: 19:59:35 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ok. Þannig að ríkislögmaður er sjálfstæður lögmaður sem velur sér sína skjólstæðinga. Í þessu máli var skjólstæðingur lögmanns hver? Hvaða skoðun hefur þessi skjólstæðingur ríkislögmanns á þessari bótakröfu?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 10. okt. '19, kl: 20:11:06 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já þetta skýrir ýmislegt í hegðun þinni.
Línulegur hugsanagangur og skortur á samvinnu heilahvelfanna gæti ég trúað.
En þú getur eflaust frætt okkur betur um orsakir þessa.

ert | 10. okt. '19, kl: 20:12:19 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ok. Geturðu sem sagt ekki svarað fyrir hvern ríkislögmaður var að vinna í þessu máli? Var kannski ekkert mál? Er ríkislögmaður bara að búa til mál og skrifa um þau?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 10. okt. '19, kl: 20:17:36 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ríkisstarfsmenn eru að vinna fyrir ríkið og ríkið því skjólstæðingur sinna starfsmanna ?
Atvinnurekendur eins og t.d. útgerðarmenn eru skjólstæðingar sjómanna. ?

ert | 10. okt. '19, kl: 20:21:19 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


Já þannig ríkislögmaður var að vinna fyrir ríkið. Æðsti yfirmaður þess er forsætisráðherra.
Þannig að hann var að vinna fyrir Katrínu.
Katrín var að einhverju leyti ósátt við hann og vinnu hans. Af hverju er þá skrýtið að hún seti lög í samræmi við skoðun sína?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 10. okt. '19, kl: 20:26:51 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Jú jú alveg rétt ríkislögmaður er að vinna fyrir ríkið og lög Alþingis eru hanns vegvísir í einu og öllu. Ríkisstjórn og ráðherrar og Alþingi geta verið ósáttir við sín verk og breytt lögum.
Lög eiga samt að gilda frá því að þau eru samþykkt á Alþingi, þau eiga ekki að vera afturvirk.

ert | 10. okt. '19, kl: 20:29:00 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


Það er enginn að tala um að setja lög um að bætur hefðu átt að vera greiddar 1980 og að þar með að dráttarvextir eigi að reiknast frá þeim tíma.
En við vorum að tala um það sé óeðlilegt að Katrín setji lög þegar ríkislögmaður er búin að krefjast sýknu.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 10. okt. '19, kl: 20:40:49 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Við gætum alteins tekið fyrir mál Agnesar og Friðriks og víg Natans Ketilssonar.
Þar mætti bæta niðjum miklar bætur fyrir afglöp embættismanna.
Við gætum sennilega verið öll milljónerar ef svona bætur gengju til erfinga og annara afkomenda.

 
ert | 10. okt. '19, kl: 20:44:25 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


Já það er alltaf spurning hvort það eigi að greiða bætur. Ríkið ákvað að greiða Breiðavíkurdrengjum bætur en bara ef þeir voru á lífi.
Hins vegar er furðulegt að ríkið krefjist sýknu fólks tugum ára eftir dóm vegna þess að það telur að játningar hafa fengist undir einhvers konar þvingun en neitar svo að greiða bætur. Og það virðist ekki hafa verið vilji ríkisstjórnarinnar.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 10. okt. '19, kl: 20:51:14 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já ríkisvaldið er bara alls ekki fullkomið eins og við vitum.

Júlí 78 | 11. okt. '19, kl: 05:06:17 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég skrifaði það sem stóð í fréttum: "Í greinargerð ríkislögmanns kemur fram að ríkið krefjist sýknu af bótakröfu Guðjóns. Ríkið telji bótakröfuna fyrnda en auk þess er því haldið fram af hálfu ríkisins að Guðjón eigi sjálfur sök á því að hann var ranglega dæmdur." Það voru sem sagt ákveðnar forsendur fyrir því að ríkið krafðist sýknu af bótakröfu Guðjóns. 


Ef ég skil málið rétt þá var það réttlætiskenndin sem knúði Katrínu áfram með það að koma fram með þetta frumvarp. Svo að tryggt væri að ekki bara þeir sem töldust sýknu fengju sanngirnisbætur heldur líka aðstandendur þeirra sýknu, það yrði gætt jafnræðis þar. 


En ég verð að segja að ég veit ekki til þess að Katrín finni til mikillar réttlætiskenndar þegar kemur að öldruðum og öryrkjum. Hvar er frumvarp frá henni þegar kemur að þeim hópum? Hvaða réttlæti er til dæmis í því að öryrkjar fá minni laun/bætur heldur en atvinnulausir? Hafa ekki margir öryrkjar verið úti á vinnumarkaðnum áður en þeir urðu öryrkjar? Mætti ekki ætla að aldaðir og öryrkjar hafi meiri lyfja og lækniskostnað heldur en atvinnulausir og ættu þá frekar að vera með hærri laun/bætur heldur en atvinnualausir ef út í það er farið? Og ef réttlætiskenndin er mikil hjá Katrínu fyndist henni þá ekki réttlátt að laun/bætur aldraðra og öryrkja myndu hækka umtalsvert? Nei sanngirnin þarf að vera v/bóta til þessa fólks sem við vitum þó ekkert hvort séu sek frekar en Jón úti í bæ. En jú viðurkennt að hugsanlegt sé að játningar hafi komið vegna falskrar játningar v/harðræðis í fangelsi. Er þá ekki eðlilegt að dómstólar ákvarði bætur vegna þeirra sem urðu fyrir því harðræði? En sanngirni vegna launa/bóta til aldraðra og öryrkja, Katrín segir sjálfsagt við sjálfa sig varðandi það: Skítt með það fólk, líka alltof dýrt að hækka eitthvað hjá þeim. Svo eru líka öldruðum að fjölgja mikið á næstu árum, þá verður þetta ennþá dýrara fyrir ríkið. Svei mér þá, mér finnst hún vera farin að líkjast Bjarna Ben! Hann líka kom með tár á hvarmi eitt sinn þegar hann þurfti að láta vorkenna sér. Þau eiga ýmislegt sameiginlegt. 

ert | 11. okt. '19, kl: 09:32:23 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Auðvitað voru forsendur fyrir því sem ríkislögmaður krafðist en hann virðist ekki hafa ráðfært sig við skjólstæðing sinn.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Júlí 78 | 11. okt. '19, kl: 12:18:12 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þetta las ég:   "Ríkislögmaður heyrir undir Stjórnarráðið og er skipaður af forsætisráðherra til fimm ára í senn." Þannig að ríkislögmaður starfar örugglega í umboði ríkisstjórnarinnar alls. Hann þarf svo örugglega ekki að spyrja einn eða neinn um sitt álit enda byggir hann álit sitt á lögum.


Ég held að flestir séu farnir að sjá að þetta er óttlegt hræsni hjá Katrínu. Vilja réttlæti og jafnræði vegna þeirra sem voru sýknaðir í þessu máli en hugsa svo ekkert um réttlæti og jafnræði þegar kemur að öldruðum og öryrkjum. Katrín ætti að stofna eigin vefsíðu. hræsni.is Hún gæti sett ýmislegt þar inn.

ert | 11. okt. '19, kl: 12:54:28 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


Ha? Er ríkislögmaður sjálfstæður og tekur ákvarðanir án samráðs við yfimenn sína? 
" "Ríkislögmaður heyrir undir Stjórnarráðið"

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Júlí 78 | 11. okt. '19, kl: 14:25:16 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 1

Það kom fram í fréttum er að ríkislögmaður skrifaði greinargerð um málið og þessi greinargerð var byggð út frá lögum. Þetta er ekki flókið. 

ert | 11. okt. '19, kl: 20:12:01 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


Hvaða lög skilda ríkislögmann til að hafna bótakröfu?
Eru sem sagt til lög sem segja til um hvernig bregðast skuli við bótakröfum t.d. "ef sækjandi biður um bætur fyrir X þá skal verjandi hafna kröfunni"? Hvaða lög eru það?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Júlí 78 | 11. okt. '19, kl: 22:54:21 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

"Ríkið telji bótakröfuna fyrnda en auk þess er því haldið fram af hálfu ríkisins að Guðjón eigi sjálfur sök á því að hann var ranglega dæmdur."  Ég hélt þú hefðir lesið þetta en það má svo sem alltaf gera það aftur.

ert | 11. okt. '19, kl: 23:17:41 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já þannig að hver taldi bótakröfuna fyrnda ríkislögmaður eða Katrín?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

ert | 11. okt. '19, kl: 23:20:42 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Og hvort var það Katrín eða ríkislögmaður sem taldi Guðjón eiga sjálfan sök á því að hann var ranglega dæmdur?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Júlí 78 | 12. okt. '19, kl: 07:41:07 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Tekurður eitthvað illa eftir ert? Ég skal skrifa aftur það sem birtist í fréttum: " Í greinargerð ríkislögmanns kemur fram að ríkið krefjist sýknu af bótakröfu Guðjóns. Ríkið telji bótakröfuna fyrnda en auk þess er því haldið fram af hálfu ríkisins að Guðjón eigi sjálfur sök á því að hann var ranglega dæmdur." Eins og þú veist þá starfar ríkislögmaður í umboði ríkisins. "  Ríkislögmaður heyrir undir Stjórnarráðið og er skipaður af forsætisráðherra til fimm ára í senn." Spurðu annars Katrínu hvað henni finnst, þú veist það alveg sjálf en kýst bara að vera með stæla. Kannski færðu eitthvað útúr þessum stælum, jæja verði þér að góðu. 

ert | 12. okt. '19, kl: 09:55:52 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já þannig að Katrín bað hann um að fara fram á þetta? Hvar í fréttum hefur það komið fram?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Júlí 78 | 12. okt. '19, kl: 09:58:13 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég veit ekki til þess að Katrín hafi beðið hann um neitt. Þú ættir að gerast bókahöfundur, gott ýmindunaraflið hjá þér.

ert | 12. okt. '19, kl: 18:30:24 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

OK. Þannig að ríkislögmaður athugaði ekki vilja Katrínar eða Katrín gleymdi að tala við ríkislögmann. En hvort sem er þá fór ríkislögmaður ekki að vilja Katrínar.

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

kaldbakur | 9. okt. '19, kl: 15:53:04 | Svara | Er.is | 1

Já þetta er aðalatriði málsins sem þú Júlí leggur hér fram.
Ég hef haldið því fram að sýknudómurinn hefði verið ágætis skref til að bæta fyrir mistök lögreglu og rannsakenda.
Sá sem les málsskjölin og játningar sakborninga sér fljótlega að þarna er um ýmis brot að ræða og játningar sem standast prófanir.
Ef til sýknu kemur eins og í þessu tilfelli þá skal þar við sitja.
Málið skal þá bara fara eftir lögum varðandi miskabætur og annað.

cambel | 12. okt. '19, kl: 18:23:35 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Það er alveg á tæru að Ríkið (okkar skattpeningar) eru að fara greiða fyrir vanhæfni, ruglið og klúðrið annarra karla varðandi rannsókn GG. Allt málið liggur þannig að það var hægt að rugla og bulla með bæði þessi mannshvörf eins mikið og hægt var, þeim spyrrt saman þó þetta væri sitthvort sakamálið.
Þetta er bara spurning um upphæð sem við þurfuð að greiða og að sjálfsögðu verður að ljúka því með sátt og mér heyrist á öllu að ekki verði farið yfir 1 milljarð hvað svo lögin segja til um það eða ekki. Ef einhver vill kæra það þá verður sá sami að standa upp og standa undir því . End of story.

kaldbakur | 13. okt. '19, kl: 16:32:20 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já sennilega rétt að rannsóknin á GG málinu var hræðileg.
Byrjaði í Keflavik og þar voru rannsakendur búnir að að stimpla inn í hausinn á sér að spíri sem smyglað væri með skipum og varpað í sjóinn við Keflavik væri aðal málið. Vantaði bara glæpamennina.
Guðfinnur og hvarf hanns

kaldbakur | 13. okt. '19, kl: 16:40:49 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já hvarf Geirfinns var eitthvað sem löggunni í Keflavik fannst passa inní spírasmyglið.
Klúbburinn í Reykjavík Framsóknarflokkuriin og jafnvel forsætisráðherrann Ólafur Jóhannesson voru orðnir grunsamlegir.
Þessar pælingar allar voru meira en heilabú lögreglumannsins í Keflavik og löglærðum fulltrúa Bæjarfógetans þoldu.
Vegna þessa alls kom spuninn á eftir og aflöpin.
Löggan í Reykjavík var á þessum tíma ekki hátt skrifuð.
Og því tók ekki betra við þegar rannsóknin var flutt til Reykjavíkur.

adaptor | 12. okt. '19, kl: 21:52:40 | Svara | Er.is | 0

bæturnar ættu að vera að lágmarki 10 milljarðar á mann og þeir sem stóðu að rannsókninni ættu að vera sóttir til saka og viðbjóðurinn sem nauðgaði erlu í varðhaldinu ætti að vera nafngreindur og hengdur í kjölfarið og ættingjar allra rannsóknaraðillana ættu að borga brúsann þangað til skuldin væri greidd 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyrirsögn Nafn Dagur Uppfært
B3 blóðtýpa SantanaSmythe 2.8.2020 3.8.2020 | 14:02
Pöntun frá Asos kamelis 2.8.2020
Andlitsgrímuvandi strætó að leysast. Svarthetta 31.7.2020 2.8.2020 | 18:40
Prjónasjúklingar annaicy 2.8.2020 2.8.2020 | 17:48
Auglýsingar hafa áhrif á augu fólks VValsd 2.8.2020
Mætir í ræktina í sótthví VValsd 31.7.2020 2.8.2020 | 14:09
Eru einhverjar (fata)búðir opnar í dag? godan dag 2.8.2020
VINSAMLEGAST HORFIÐ Á ÞETTA!: garfield45 1.8.2020 2.8.2020 | 13:57
Hjálp! Focus20112012 1.8.2020 2.8.2020 | 11:12
Örbylgjur ? Flactuz 31.7.2020 2.8.2020 | 11:07
Trúlofun Weiss 2.8.2020 2.8.2020 | 06:50
Þið sem eigið 11 ára stelpur eða stelpur sem eru eldri enn 11 ára... KollaCoco 30.7.2020 2.8.2020 | 04:25
Soi cầu 88 dự đoán xổ số miền Bắc soicaulo88 2.8.2020
Rio Tinto er að stórum hluta í eigu Kínverja Svarthetta 29.7.2020 2.8.2020 | 03:31
Kort af áhugaverðum stöðum á Íslandi Valur101 31.7.2020 2.8.2020 | 00:10
Skimun fyrir Covid-19 henrysson 1.8.2020 1.8.2020 | 18:50
Covid og dýr VValsd 31.7.2020
Snælandskóli vs Kópavogsskóli daman87 31.7.2020
Ríkjandi rugl og ráðaleysi. Kristland 31.7.2020
Ruslið á Blandinu Júlí 78 30.7.2020 31.7.2020 | 12:31
Strætó mun ekki helypa fólki í vagnana án andlitsgrímu ! Svarthetta 30.7.2020 31.7.2020 | 10:41
Model 2005 og yngra grímulaust? VValsd 31.7.2020
Fæðingarorlof og atvinnuleysi - HJÁLP Lepre 30.7.2020 30.7.2020 | 22:28
Polycythemia Ve............ sharp 7.12.2005 30.7.2020 | 20:56
Höfðum bestu aðstöðuna ! Flactuz 30.7.2020 30.7.2020 | 18:25
Afleiðingar Afkristnunar ? Flactuz 16.7.2020 30.7.2020 | 17:27
Dósir og flöskur óskast Notandi1122 29.7.2020 30.7.2020 | 17:18
Fara í mælingu fyrir brjóstahaldarastærd? Bella2397 30.7.2020 30.7.2020 | 16:30
Hjálp Barbamamma6 14.7.2020 30.7.2020 | 12:40
Til hamingju: Icelandair með samninga allra flugliða í höfn Svarthetta 27.7.2020 30.7.2020 | 09:36
Sell CVV Good and Fast All Country, WU Transfer, Remove, Track 1 & 2, Paypal= ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Sell CVV Good and Fast All Country, WU Transfer, Remove, Track 1 & 2, Paypal= ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Sell CVV Good and Fast All Country, WU Transfer, Remove, Track 1 & 2, Paypal= ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Sell CVV Good and Fast All Country, WU Transfer, Remove, Track 1 & 2, Paypal= ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Buy Valid Clone ATM Cards Dumps+pin Fulls Cvv CC Randoms========ICQ # : 55-96-56 maestro50 30.7.2020
Síða 1 af 28596 síðum
 

Umræðustjórar: TheMadOne, flippkisi, ingig, vkg, tinnzy123, Krani8, Coco LaDiva, joga80, krulla27, aronbj, superman2, rockybland, Bland.is, Gabríella S, mentonised, anon, MagnaAron