Hrafnista: Gætu þurft að neita að taka á móti "þungum" sjúklingum.

Júlí 78 | 12. apr. '21, kl: 12:04:19 | 230 | Svara | Er.is | 0

Jæja þá er Hrafnista búin að segja upp 40 manns þó að forstjórinn segi að: " ekkert svigrúm til að segja upp starfsfólki þar sem heimilin þurfa enn að veita ákveðna þjónustu." Svo les ég í fréttinni:

"Hún segir einingaverðið sem fjármálaráðuneytið ákvarðaði 8. febrúar síðastliðnum ekki ná að dekka kjarasamningsbundnar launahækkanir, eins og það á að gera. „Og við sáum bara fram á að við værum að fara í bullandi tap,“ segir María.„Við erum að tala um að það vanti þrjú til fjögur prósent upp á einingaverðið, sem þýðir þrjú til fjögurhundruð milljónir fyrir öll Hrafnistuheimilin árið 2021.“ 

Svo les ég áfram: „Við sjáum ekki hvernig við eigum að gera það þar sem við teljum okkur vera komin inn að beini miðað við þá þjónustu sem við eigum að veita. Og við þurfum að vernda okkar íbúa og okkar starfsmenn,“ segir hún. Þannig stefni raunar í það að Hrafnista þurfi að draga úr þjónustu. „Það er að segja að við séum þá ekki að taka við mögulega eins þungum einstaklingum; einstaklingum sem þurfa gríðarlega mikla hjúkrun. Við þurfum einhvern veginn að vinna á móti þessum aðgerðum stjórnvalda.“

Hmm. Hvað á að gera við þessa einstaklinga sem þurfa gríðarlega mikla hjúkrun ef þeir fá ekki pláss á hjúkrunarheimili? Hafa þá á spítala? Eða í heimahúsi?

Alveg yndislegt land, Ísland. Vel hugsað um fólkið okkar og þá sem "minnst mega sín" eða þannig (lesist sem kaldhæðni). En hann hefur alveg rétt fyrir sér sem skrifar þarna: " Semsagt ef fólk þarfnast hjúkrunar þá má það drepast heima hjá sér eða inná sjúkrahúsum landsins  ??  Svokölluð "hjúkrunar" heimili verða þá bara geymslur fyrir fullfrískt fólk  ??  Ætli þeir hafi lokað börunum sem voru opnaðir nýlega?? Stjórnvöld og rekstraraðilar verða að koma til raunheima! Þetta lendir bara á þeim sem síst skyldi."


 

_Svartbakur | 12. apr. '21, kl: 12:35:42 | Svara | Er.is | 0

Það þarf að breyta þessu fyrirkomulagi.
Ríkið greiði þann kostnað sem hvert "rúm" a hjúkrunarheimili kostar óháð því hver nýtir plássið.
Ríkið nýti eins og áður þær greiðslur sem frá TR koma til sjúklings uppí koastnað viðkomandi á hjúkrunarheimili.
Þeir sjúklingar sem engar greiðslur fá frá TR annist ríkissj+oður beint.
Síðan verði þeim sjúklingum (á hjúkrunarheimili) sem ekki njóta eftirlauna frá TR gefinn kostur á að
nýta hlute eftirlaunagriðslna sinna til hjúkrunarheimilisins mætti t.d. miðað við 50% eftirlauna.
Þannig verði eftirsóknarvert að fá "greiðandi" einstaklinga til vistar á hjúkrunarheimili.
Þjónustustig hjúkrunarheimila myndi hugsanlega batna og góður rekstur og "vinsæl" hjúkrunarheimili myndu í
auknum mæli njóta "greiðandi" skjólstæðinga.
Rekstur og samkeppni hjúkrunarheimila myndi aukast.

_Svartbakur | 12. apr. '21, kl: 12:50:53 | Svara | Er.is | 0

Það má kannski orða mína tillögu öðruvísi.
Ríkið tryggi rekstur hjúkrunarheimila með sínu taxta pr. hvert hjúkrunarrými án tillits hver nýtir.
Ríkissjóður taki eins og í dag eftirlaun greidd af TR (mínus dagp) uppí kostnað við rekstur hjúkrunar- og elliheimila.
Lögum verði breytt þannig að óheimilit verði að taka meira af lífeyrissjóstekjum vistmanna á hjúkrunarheimilum
en sem nemur 45% lífeyristekna vistmanns þó þannig að með sérstökum reglum verði gætt afkomu maka sem
ekki nýti hjúkrunarheimili.
Með þessu fyrirkomulagi er stuðlað að hvata til eignamyndun í lífeyrissjóði og gætt jafnaðar, sem er kostaður af ríkissjóði.

Júlí 78 | 12. apr. '21, kl: 15:24:35 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

TR tekur sér það leyfi að skerða greiðslur frá TR vegna lífeyrissjóðsgreiðslna jafnvel þó þær séu ekki miklar. Það er passað uppá að fólk á elliheimilum eða hjúkrunarheimilum hafi bara sáralítið þó svo að viðkomandi hafi borgað í lífeyrissjóð alla sína ævi. Inn á TR, Dvöl á stofnun: " Greiðsluþegar sem eiga ekki rétt á ráðstöfunarfé gætu þurft að taka þátt í dvalarkostnaði sínum. Kostnaðarhlutdeild í dvalarkostnaði er tekjutengd og er reiknuð út frá fyrirliggjandi tekjuáætlun hjá Tryggingastofnun.

  • Greiðsluþegi tekur þátt í dvalarkostnaði ef heildartekjur eru yfir 102.453 kr. eftir skatt á mánuði
  • Kostnaðarhlutdeild verður hæst 454.542 kr. á mánuði. Ef tekjur ná 556.995 kr. eftir skatt á mánuði er sú fjárhæð greidd.
  • Byrjað er að greiða kostnaðarhlutdeild í dvalarkostnaði eftir að greiðslur frá Tryggingastofnun falla niður." 

Ég veit um dæmi þar sem kostnaðarhlutdeild var ca. 95 þús. til hjúkrunarheimilisins. Fékk svo bara um 90 þús. útborgað frá lífeyrissj. á mán.
Það á að leggja niður allar skerðingar, það segja flestir eins og t.d. Grái herinn - en þessi ömurlega ríkisstjórn sem við sitjum uppi með vill skerðingarnar. Það er líka búið að mótmæla að því að fólk sem fer inn á elliheimili/hjúkrunarheimili fái bara upphæð sem nemur "vasapeningum" Ef engar væru skerðingarnar þá fengi viðkomandi í dæminu sem ég nefni líka eitthvað frá TR en greiðslur þaðan voru O kr..A.m.k. þá er þessi 80-100 þúsund kall sem fólk fær (vasapeningar) sem er á hjúkrunarheimili bara brandari.


Sagan, úr grein Haukur Arnþórsson inn á lifdununa.is:
"Skerðingar í almannatryggingakerfinu eru ekki nýjar á nálinni. Það kemur fram í greininni að þær hófust 1974 og stóðu til 1993. Á árunum 1960-1974 voru að vísu engar skerðingar og heldur ekki á árunum 1993 – 1998. Ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks setti á skerðingar af öllum tekjum árið 1998 og hafa þær verið við lýði síðan.  Árið 2016 kom Eygló Harðardóttir þáverandi félagsmálaráðherra á núverandi kerfi. Skerðingarhlutfallið er 45% og frítekjumark 25 þúsund krónur."

https://lifdununa.is/grein/skattheimta-eins-og-her-sest-ekki-i-nagrannalondunum/

https://www.tr.is/asset/2518/ellilifeyrir-utreikningur-lifeyris-og-tengdra-greidslna-2021.pdf

https://www.tr.is/65/dvol-a-stofnun

_Svartbakur | 12. apr. '21, kl: 22:15:24 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég held bara að allir flokkar á Alþingi myndu viðhalda skerðingum á lífeyrissjóðstekum á móti greiðslum frá TR.
Það skondna við þetta er að stjórnarmenn í félagi eldri borgara LEB séu líka meðmæltir skerðingum.

Með þessu skerðingrsystemi sem er í gangi núna eru gamalmennin látin sjálf borga skerðingarnar.
Í stað þess að ríkissjóður fjármagni TR þá eru ellilífeyrisþegar þeir sem hafa þokkalegar tekjur úr lífeyrissjóði sínum látnir borga brúsann.

Ellilífeyrisþegi sem borgar um 500 þús kr mánaðarlega í reksturinn á hjúkrunarheimili sem hann dvelur á
fær ekki betri þjónustu eða nýtur þess á engan hátt betur en sá ellilífeyrisþegi sem lætur ríkið borga allan kostnaðinn. Þarna munar um 1 milljón á mánuði. Ríkið greiðir um 500 þús kr fyrir annan aðilann og hinn sem borgar pundar út ca 500 þús mánaðarlega.
Þarna er ríkið að nýta sér bjargarleysi gamalmenna.

Allt þetta fúsk og skerðingar stenst enga skoðun.

Júlí 78 | 13. apr. '21, kl: 09:19:59 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Það er alveg öruggt að ekkert mun breytast í þessum málum ef núverandi ríkisstjórn fær að halda áfram. En ég fann þetta inn á althingi.is og undir þetta skrifa, Píratar, Samfylking, Viðreisn, Flokkur fólksins, Miðflokkurinn: 
149. löggjafarþing 2018-2019
Þingskjal 54 - 54. mál. Frumvarp til laga. um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari breytingum (afnám krónu á móti krónu skerðingar).


Það er svo bara að taka eftir loforðum þeirra fyrir næstu kosningar. En því miður hefur maður séð það að kosningaloforð geta verið svikin. En eitthvað verður maður að kjósa svo ég ætla að taka vel eftir kosningaloforðum flokka fyrir næstu kosningar og jafnvel geyma. 


https://www.althingi.is/altext/149/s/0054.html_Svartbakur | 13. apr. '21, kl: 10:45:51 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Það er auðvitað klárt mál lífskjörin sem við erum að njóta þessa dagana erum að lifa í blekkingum.
Lífskjörin eru fengin að láni. Nú segist ríkisstjórnin að ekku séu til peningar til að kosta aukinn rekstrarkostnað elliheimila. Það er búið að stytta vinnuviku fólks sem starfar á elliheimilum.
Auðvitað kostar stytting vinnuviku peninga.
Ef ekki fer ð rofa verulega til í atvinnumálum og ef ekki næst að koma ferðamannaiðnaðinum í gang fljótlega þá förum við að sjá fleiri merki kreppunnar það verður ekki hægt að lifa á lánum eða einskonarbiðlaunum mjög lengi.

Júlí 78 | 13. apr. '21, kl: 12:03:13 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Endilega lestu þetta Svartbakur. midjan.is 12. apríl 2021 :


Úr grein Hjörleifs (eldri borgari) hefst svona:

„Fyr­ir stuttu talaði  Guðmund­ur Ingi , þingmaður Flokks fólks­ins, úr ræðustól þings­ins um bág kjör ör­yrkja og elli­líf­eyr­isþega og benti t.d. á að á skömm­um tíma hefðu laun alþing­is­manna hækkað um 250 þús. kr. eða svipaða upp­hæð og elli­líf­eyr­isþegar eiga að lifa af á mánuði. Svarið sem þingmaður­inn fékk frá fjár­málaráðherra var á þá leið að hvaðan ættu þeir pen­ing­ar að koma til hækk­un­ar á kjör­um þessa fólks þegar rík­is­sjóður væri rek­inn með 300 millj­arða halla. Því­líkt svar, og vil ég í því sam­bandi vitna í blað sem kom út fyr­ir rúm­um tveim­ur árum, þar sem seg­ir að af­skrift­ir fjöl­skyldu­fyr­ir­tækja sem Bjarni fjár­málaráðherra teng­ist séu um 130 millj­arðar og hefði trú­lega mátt gera eitt­hvað við þá upp­hæð til hags­bóta fyr­ir elli­líf­eyr­isþega ef þessi upp­hæð hefði skilað sér á heiðarleg­an hátt. Og ósvífn­in er ekki öll þegar til­lit er tekið til að hækk­an­ir elli­líf­eyr­is hafa hvorki haldið í við al­menna launaþróun né hækk­an­ir lág­marks­launa á valda­tíma rík­is­stjórn­ar­inn­ar og bít­ur Bjarni fjár­málaráðherra höfuðið af skömm­inni með grein í Morg­un­blaðinu í mars sl.“


https://www.midjan.is/kann-bjarni-ekki-ad-skammast-sin/

Júlí 78 | 13. apr. '21, kl: 13:33:27 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Svo sagði Kata Jak á FB síðu sinni 8. apríl (ég sá það þó ég væri ekki FB vinur hennar): " Kæru vinir! Framundan eru stór verkefni við að byggja upp Ísland eftir krefjandi tíma. Sú uppbygging þarf að vera græn og sjálfbær og í henni skiptir öllu að tryggja jöfnuð og félagslegt réttlæti til framtíðar og blómlegt efnahags- og atvinnulíf."


Hvað veit hún um jöfnuð og félagslegt réttlæti? Þetta er bara bla, bla tal fyrir kosningar hjá henni. Það er alveg kristaltært að hún gleymir því sem hún lofar fyrir kosningar.

_Svartbakur | 13. apr. '21, kl: 20:58:42 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

VG er orðinn svipaður flokkur og hinir miðju flokkarnir, Framsókn, Miðflokkur og Viðreisn.
Kannski er VG orðinn mesti Jafnaðarmannaflokkurinn ?
Logi er búinn að tosa Samfylkingu lengra til vinstri kannski svipaður sósíalistaflokki Gunnars Smára.
Samfylkingin höfðar held ég ekki lengur til Krata.
Flokkur Fólksins berst aðallega fyrir öryrkja og eldra fólk sem hefur litlar tekjur.
En Flokkur Fólksins er ekki svo mikið til vinstri samt allavegana ekki kommaflokkur.

Júlí 78 | 14. apr. '21, kl: 00:52:04 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

VG er enginn jafnaðarmannaflokkur a.m.k. alls ekki með Sjálfstæðisflokki og Framsókn í ríkisstjórn. Ég veit svo sem ekki hvort að VG sé eins og vindurinn sem hreyfir sig eftir því með hverjum þeir starfa en eitt er víst að með því að gefa þeim atkvæði sitt fyrir næstu kosningar þá er það sama og að samþykkja áframhaldandi stjórn því það er yfirlýst stefna hjá þessum flokkum að starfa áfram ef þeir fá umboð til þess. Svo endilega höfnum VG og Sjálfstæðisflokki og Framsókn!


Flokkur Fólksins berst jú fyrir öryrkja og eldra fólk sem hefur litlar tekjur en þau berjast fyrst og fremst fyrir því að útrýma fátækt hjá fólki almennt. Ein þingsályktunartillagan þeirra er t.d. um skattleysi launatexta undir 350 þúsund. Svo segja þau, verjum heimilin og komu með frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um vísitölu neysluverðs, og lögum um fasteignalán til neytenda (afnám verðtryggingar). Hægt að lesa um þetta á heimasíðu þeirra. Mörg önnur mál tala þau um, bara fylgjast með því. En fullt af málum hjá þeim eru föst í nefndum: 
https://flokkurfolksins.is/mal-sem-eru-fost-i-nefndum/

ert | 13. apr. '21, kl: 00:03:11 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0


" TR tekur sér það leyfi að skerða greiðslur frá TR vegna lífeyrissjóðsgreiðslna jafnvel þó þær séu ekki miklar." Það er náttúrulega stóralvarlegt mál ef TR fer ekki að lögum og dregur bara það sem þeim sýnist frá ellilífeyri, hvort sem það er skóstærð fólks eða annað.
Er Alþingi ekkert fúlt að TR tekur ekkert mark á lögum? Er umboðsmaður Alþingis ekkert fúll að TR vinnur óháð lögum?

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

Júlí 78 | 13. apr. '21, kl: 01:26:50 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Kannski ekki rétt orðað hjá mér með því að tala um það sem TR leyfist að gera en þetta er örugglega löglegt hjá TR. En þau á þingi, þingmenn og ráðherrar setja lögin en eitt er víst að í upphafi þegar byrjað var að greiða í lífeyrissjóð þá var hugsunin sú að þegar fólkið fengi greiðslur út úr lífeyrissjóði þá yrði það viðbót við almannatryggingar. Þannig að það má segja það að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hafa svikið fólkið. Skrifum þetta rétt yfir þessa flokka: SVIKARAR. Þeir flokkar eins og t.d. VG sem hafa ekki einu sinni mótmælt óréttlætinu eru meðsekir.

ert | 13. apr. '21, kl: 08:57:30 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já löggjafinn ber ábyrgð áþessu

--------------------------
Sel og leigi heykvíslir og kyndla, veiti einnig ráðgjöf um brennur og grýtingar.

askjaingva | 16. apr. '21, kl: 20:35:37 | Svara | Er.is | 0

Það er enginn fullfrískur inn á hjúkrunarheimili. Hér er verið að tala um extra þunga sjúklinga sem krefjast svo mikillar umönnunar að það eru ekki starfskraftar til að sinna þeim og einnig öðrum á heimilinu. Ríkið greiðir svo lítið með heimilisfólki/sjúklingum á hjúkrunarheimilum, en það er það sem þarf að kalla fólk á hjúkrunarheimilium í dag, að það er takmarkað hægt að bæta við þungum einstaklingum til viðbótar því fólki sem er búið að dvelja lengi á staðnum og er orðið hrumt og ósjálfbjarga. Það er ekki endalaust hægt að ætlast til að starfsfólk hlaupi hraðar á kostnað eigin velferðar. Peningarnir sem rikið greiðir með hverjum heimilismanni verður að duga fyrir húsnæðiskostnaði, uppihaldi hans og launum starfsfólks.

bfsig | 21. apr. '21, kl: 20:07:24 | Svara | Er.is | 0

Mér finnst gríðarlega leiðilegt að vera byrjaður að hugsa svona því ég gerði það ekki í denn, kannski er þetta merki um að vera að færast til hægri með aldrinum.
En þessi rosalega heimtumfrekja, kvart og kvein alltaf í fólki sem lifir á því að aðrir vinni fyrir það er farið að gera það að verkum að ég vill bara minnka það sem fer í þetta stuðningskerfi.

Ef mórallinn væri annar, þ.e.a.s smá auðmýkt. þakklæti EN þetta sé bara ekki nóg, þá væri maður líklega að hugsa þetta öðruvísi.

Júlí 78 | 21. apr. '21, kl: 21:29:07 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

bfsig, við skulum vona að þú þurfir aldrei að reiða þig á eitthvað stuðningskerfi og lendir á Hrafnistu. Eða að heilsan bili svo mikið hjá þér á endanum að þú lendir á eitthvert hjúkrunarheimilið. En ef þú lendir þar á endanum myndirðu ekki vilja að vel væri hugsað um þig og það væri nóg af starfsfólki til að sinna þér? Að hjúkrunarheimilið gæti greitt fólki laun og fl.? Myndirðu ekki vilja komast inn á hjúkrunarheimili ef þú yrðir það veikur/veik að það þyrfti að sinna þér jafnvel á nóttu sem degi? Eða myndirðu ætlast til að ættingjar þínir gerðu það? Og að lokum ef þú myndir t.d. lenda í slysi, myndirðu þá ekki vilja að það væri eitthvað almennilegt "stuðningskerfi" hér? Eða ættirðu bara að vera þakklátur/þakklát fyrir það litla sem þú fengir og fara svo til hjálparstofnana ef þig vantaði mat? Ég býst við að það sé raunveruleikinn hjá mörgum ellilífeyrisþegum, öryrkjum, atvinnulausum og fleirum. En ég býst alveg við að þetta fólk þakki fyrir matinn sem það fær hjá hjálparstofnunum þó ég viti það ekki nákvæmlega. Geri ráð fyrir því að það sé ekki mikill hroki í þeim sem þurfa að berjast í bökkum eins og sagt er.

bfsig | 21. apr. '21, kl: 22:40:27 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Það er tónninn og orðanotkun hjá fólki sem talar fyrir sterkara kerfi, frekar en að ég sé ósammála. "Ég heimta", "Mín réttindi" osfrv.

En nei, ég mun aldrei þurfa að reiða mig á stuðningskerfi.

Júlí 78 | 22. apr. '21, kl: 00:34:30 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ertu að segja að ég sé að tala um "mín réttindi" "ég heimta" vegna mín? Það er skrýtið eða misskilningur ef þú ályktar að ég sé að tala hér vegna sjálfrar mín um þessi mál. Ég hef aldrei nokkurn tímann þurft að leita til hjálparstofnana. Ég hef lengi talað hér á Bland vegna allra þeirra sem teljast fátækir einfaldlega vegna þess að mér finnst fátækt ekki eigi að viðgangast hér í þessu þjóðfélagi. Hvaða manneskja hér þekkir líka ekki til óréttlætisins á einhverjum? Ekki þú? Ert þú kannski í einhverjum fílabeinsturni sem sérð ekki óréttlætið? En vissulega ættu a.m.k. allir sjá að fólk sem er kannski á einhverjum bótum og þarf líka að borga háa húsaleigu, það á líklega ekki mikinn pening fyrir mat. En er ekki ennþá langur biðlisti eftir félagslegu húsnæði á höfuðborgarsvæðinu? Ég hef bara heyrt talað um langan biðlista. En margir alveg örugglega eru í húsnæði sem er ekki boðlegt eða þurfa að hírast inn á ættingjum. Er það boðlegt? Ég er alltaf að lesa eða heyra um einhverja slíka. Málið er held ég að stjórnmálamenn hafa ekki nógan áhuga á málinu að gera eitthvað í alvöru svo eitthvað breytist. 

Júlí 78 | 22. apr. '21, kl: 01:02:05 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

„Stjórnvöld eiga ekki að biðja fátækt fólk á Íslandi að bíða eftir réttlætinu,“ sagði Katrín Jakobsdóttir fyrir kosningar eða áður en hún fór í núverandi stjórn. Fátæka fólkið bíður enn. Bjarni Ben lofaði gamla fólkinu öllu fögru eitt sinn (2013) sem hann stóð ekki við nema að hluta til eins og að afnema eignaskattinn. Hann hefur þó staðið við það. En Grái herinn (gamla fólkið) þarf að fara í mál við ríkið því þessir stjórnmálamennirnir í ríkisstjórnni hlusta ekki á þau. Eitthvað bogið við þetta allt.

Júlí 78 | 22. apr. '21, kl: 01:14:59 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þó sýnist mér að þau í Flokki fólksins, Samfylkingu og Píratar hafa einhvern áhuga á breytingum varðandi þessi mál sem ég tala um fyrir hér. Mér finnst að Flokkur fólksins ætti alls ekki að detta út af þingi, þau hafa verið dugleg að leggja fram nauðsynleg frumvörp í þinginu, held ég myndi því kjósa þau þó svo ég sé ekki búin að ákveða það endanlega.

Júlí 78 | 22. apr. '21, kl: 09:35:58 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Það má ekki gleyma Sósíalistaflokknum sem hugsa eitthvað um fátæka. Held að þeir þurfi að kynna sig betur fyrir næstu kosningar. Ekki allir sem skoða heimasíðu þeirra. En þar segir meðal annars: " Sósíalistaflokkur Íslands er stjórnmálaflokkur almennings á Íslandi. Markmið hans er samfélag frelsis, jöfnuðar, mannhelgi og samkenndar. Þessi markmið nást eingöngu með því að færa völdin í hendur fólksins í landinu.

Sósíalistaflokkur Íslands er flokkur launafólks og allra þeirra sem búa við skort, ósýnileika og valdaleysi."

bfsig | 26. apr. '21, kl: 14:50:55 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Sósíalistar virka hálf tæpir á geði. Fylgist með umræðum hjá þeim.

Júlí 78 | 21. apr. '21, kl: 21:48:16 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Stefán Ólafsson sem er sérfræðingur hjá Eflingu (og er örugglega góðum launum þar) talar um heimsmet á skerðingum hér...4. apríl 2021 inn á vef las ég meðal annars: " Á fundinum kynnti Stefán Ólafsson, sérfræðingur hjá Eflingu, óútkomna skýrslu um kjör lífeyrisþega en Stefán hefur verið að vinna að stórri úttekt á lífeyrissjóðskerfinu um nokkurt skeið. Í kynningu sinni fjallaði Stefán sérstaklega um hvernig samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða mótar tekjur ellilífeyrisþega og öryrkja og hvernig ofnotkun skerðinga í almannatryggingkerfinu stýrir lágtekjuvanda lífeyrisþega. Hann færði rök fyrir því að bæði frítekjumark almannatrygginganna og hámark lífeyris væri allt of lágt. Raunar er það svo að útgjöld íslenska ríkisins vegna ellilífeyris eru ein þau minnstu sem þekkjast meðal þróaðra vestrænna ríkja. Þegar kemur að velferðarkerfinu í heild sinni er ljóst að Ísland er á meðal þeirra landa innan OECD sem ver hvað minnstum hluta af landsframleiðslu til velferðarmála. Þar er Ísland langt á eftir hinum Norðurlandaþjóðunum."


https://efling.is/2021/04/09/heimsmet-i-skerdingum-kjor-lifeyristhega-umfjollunarefni-a-trunadarradsfundi-eflingar/

_Svartbakur | 22. apr. '21, kl: 10:41:30 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þessir aðilar tala og tala og gera skýrslur en ná engum árangri.
Svo er jú alltaf öðrum kennt um að enginn árangur næst.

Júlí 78 | 22. apr. '21, kl: 11:04:12 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ef að stjórnvöld væri alvara með það að breyta því sem Stefán Ólafsson talar um þarna þá ættu þau að ráða hann sem tímabundinn ráðgjafa til sín og taka mark á honum, manni sem hefur mikla þekkingu á málinu. En því miður þá er það ekki líklegt a.m.k. á meðan núverandi stjórnvöld eru við völd. 

_Svartbakur | 22. apr. '21, kl: 14:46:08 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Það er eins og að það skipti litlu hverjir eru í stjórn.
Þessi sjónarmið Stefáns Ólafssonar myndu held ég ekki ná inn.
Nú hafa vinstri öfl verið allsráðandi í Borginni í fjölda ára.
Það ein sem útúr því hefur komið eru meiri skuldir og eintóm vitleysa í umferðarmálum.

Júlí 78 | 22. apr. '21, kl: 16:12:52 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Allt það sem Stefán Ólafsson nefnir þarna, skerðingar í almannatryggingakerfinu, frítekjumark almannatrygginga og hámark lífeyris, útgjöld vegna ellilífeyris og velferðarkerfið í heild er á borði ríkisstjórnar. Ef fólk kýs áfram Bjarna Ben (í Sjálfstæðisflokki)  þá get ég verið sammála því að ef hann fær að vera áfram í ríkisstjórn hvernig sem sú ríkisstjórn lítur út (flokkar með honum) þá er engin von á breytingu hvað þetta varðar. 


Kata Jak. er held ég meira eins og vindurinn, beygir sig eftir því hvernig vindurinn blæs, hún lét Bjarna alveg beygja sig til hlýðni - forsætisráðherrastóllinn hefur heillað greinilega. Ég meina hún talaði á allt öðrum nótum áður en hún fór í þessa stjórn! En það er ekki mikið mark á takandi fólki sem segir eitt í dag og annað á morgun varðandi mikilvæg mál. Það er helst að hún ráði einhverju í umhverfismálum eða hennar flokkur.


Ég er nú lítið fyrir það að segja að þessir og hinir flokkar séu til vinstri og aðrir til hægri. Það er gamaldags umræða eða skilgreining. Það á bara að horfa í hvað fólk gerir þegar það er í stjórn og ef fólk líkar ekki við stjórnunina þá á ekkert að vera að kjósa þá aftur. Mér finnst best að kjósa flokk sem hefur ekki verið áður í ríkisstjórn. Ef sá flokkur myndi ekki standa sig á þessum 4 árum þá fengi hann ekki mitt atkvæði aftur. Stundum fylgir breytt áhersla á nýju fólki, sumir myndu vilja gefa Loga og Helgu Völu tækifæri til að vera í ríkisstjórn, þau hafa ekki verið þar áður en kemur í ljós hversu mikið fylgi þau fá. 


Píratarnir í borgarstjórn Reykjavíkur, þeir sjá um skipulagssmál en þetta eru eins og krakkar í sandkassaleik. Alltaf með einhverjar tilraunir og fátt sem hægt er að vera sammála þeim varðandi skipulag borgarinnar. Þessi borgarstjórn mætti alveg fara frá. Píratarnir á þingi eru alveg með einhver góð mál, mér heyrist þeir tala fyrir því að bæta velferðarkerfið og að hafa gagnsæi í málum til dæmis. Þó þeir séu fylgjandi borgaralaunum (sem ég er ósammála með) þá held ég að aðrir flokkar sem yrðu kannski með þeim í stjórn myndu ekkert samþykkja það, hef ekki trú á því.

_Svartbakur | 22. apr. '21, kl: 20:03:03 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Mér sýnist að það mætti hafa færri flokka.
Fimm sex flokkar væri kannski passlegt og jafnvel væri nóg að hafa bara fjóra flokka.
Sjálfstæðisflokkur, VG, Framsókn og Miðflokkur væri alveg nóg.

Júlí 78 | 23. apr. '21, kl: 06:40:55 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég er alveg ósammála. Flestir flokkar hafa kannski eitthvað gott við sig en núverandi ríkisstjórn hefur sýnt það og sannað að þeim er alveg sama um þessi mál sem ég hef nefnt hér. Þó ég telji Sjálfstæðisflokkinn stýra ríkisstjórinni í flestum málum þá er hinir flokkarnir í ríkisstjórninni samsekir, fólk í þeim flokkum er ekkert umhugað um t.d. þau mál sem Stefán Ólafsson nefnir eða fátækt fólk yfirleitt. Þeim er sama. Og þó að Miðflokkur hafi ekki verið í ríkisstjórn áður þá hefur formaðurinn Sigmundur Davíð verið það, hann fékk sitt tækifæri sem hann nýtti ekki nógu vel. Ég vil bara koma Sigmundi Davíð í borgarstjórn, hann yrði frábær að stjórna skipulagsmálum þar.

_Svartbakur | 26. apr. '21, kl: 15:06:07 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Til þess að ná áhrifum Júlí þá þarftu að ná eyrum og augum á ágæti Sjálfstæðisflokksins.
Mátt ekki eyða atkvæði þínu í Sósíalista eða Samfylkingu.
Með því að kjósa Sjálfstæðisflokkinn vinnur þú að heilbrigðri uppbyggingu þjóðfélagsins.
Ég er alveg viss um að þú ættir gott brautargeengi innan Sjálfstæðisflokksins.
Flokkurinn fagnar einstaklingum eins og þér sem eru einarðir í forystu fyrir einstaklinga frelsi og framfarir, jafnt og fyrir réttlæti og samhjálp til sjálfsbjargar.
Þú smellpassar í það pússluspil.

Fyrirsögn Nafn Dagur Uppfært
Sumarhús húsasmíðanema Hraungambri 6.5.2021 8.5.2021 | 21:37
Augnlokaaðgerð, einhver farið? hitinn 18.4.2021 8.5.2021 | 20:13
Pólverji í fiskvinnslu? VValsd 21.4.2021 8.5.2021 | 18:16
Veiði við bryggju i Reykjavik M2809 8.5.2021 8.5.2021 | 17:30
Mun Múslimska bræðralagið bjóða fram á Íslandi í haust ? _Svartbakur 30.4.2021 8.5.2021 | 16:14
Rèttlæti götunnar Hr85 8.5.2021
Sólarhringopinn leikskóli abtmjolk 26.4.2021 8.5.2021 | 10:28
2 dögum of sein en neikvætt óléttupróf Norðurljós02 8.5.2021 8.5.2021 | 10:24
Bryggjuhverfið með börn Ingolfsdottir 30.4.2021 8.5.2021 | 08:25
5 2 mataræðið... ætlamér 19.10.2013 7.5.2021 | 17:44
Samgöngur - Borgarlína _Svartbakur 3.5.2021 7.5.2021 | 16:03
góður bæklunarlæknir? ogunnur 7.5.2021
Reynslan af hælisleitendum og ólöglegum innflytjendum í Evrópu. Svarthetta 23.9.2020 7.5.2021 | 10:35
Are U real- Tónlistarmyndband. Frægur 23.12.2011 7.5.2021 | 09:58
Brjóstastækkun Stins81 7.5.2021
Spámiðill? Curly27 26.4.2021 6.5.2021 | 22:03
Bóklegt ökupróf tímar? túss 6.5.2021 6.5.2021 | 21:17
samrit ökuskírteins henrysson 5.5.2021 6.5.2021 | 14:41
Gamlir þræðir og comment NIB 29.10.2012 6.5.2021 | 04:23
Gervihnífa bl4zer20 5.5.2021
Próf í verðbréfaviðskiptum - Lögfræði redviper 4.5.2021
Heimskur stjórnmálamaður ? Kristland 3.5.2021 4.5.2021 | 17:03
Védísar srjörnuspá/stjörnukort, hætt? Blandpía 4.5.2021
Hvað ætli það séu margir á Bland? sjommli 20.4.2021 4.5.2021 | 11:33
hvað eru margir á síðunni Trampe 21.8.2004 4.5.2021 | 11:32
nudd og eitthvað aðeins meira wowair1 24.4.2021 4.5.2021 | 11:30
fall guys jonesRebecca 28.4.2021 4.5.2021 | 11:29
Langar ykkur í sund í Reykjavík? Júlí 78 9.4.2021 4.5.2021 | 11:29
Fortnite Logi1 21.4.2021 4.5.2021 | 11:28
Take away Sonjagard 21.4.2021 4.5.2021 | 11:27
Typpa myndir Ingi987 12.2.2021 4.5.2021 | 11:27
Barnavernd Gengar 1.5.2021 4.5.2021 | 11:26
Stytting vinnuviku verðbólga og vesen framundan _Svartbakur 1.5.2021 4.5.2021 | 11:25
nojuð skvísan mín datt:/ zzzzx 24.9.2006 4.5.2021 | 11:24
Velferðarkerfið mun sökkva ! Kristland 28.4.2021 4.5.2021 | 00:33
Nú er rétti tíminn að tryggja þjóðinni "booster shot " bóluefni gegn nýjum afbrigðum og flensu _Svartbakur 21.4.2021 4.5.2021 | 00:09
Nuddtæki kdm 1.5.2021 3.5.2021 | 22:39
Amy Winehouse black_star 21.9.2008 3.5.2021 | 18:22
Staðgöngumæðrun-Vinaólétta singleone 29.4.2021 3.5.2021 | 15:24
Vinnustofa fyrir listamenn TheMindPrisoner 3.5.2021 3.5.2021 | 15:14
Þú pakkinn bíður þín Kristland 2.5.2021 2.5.2021 | 19:17
Hugleiðsla pisa 19.4.2021 2.5.2021 | 16:36
Langar þig í borgarstjórn? Júlí 78 1.5.2021 1.5.2021 | 21:31
Ástfanginn öryrki Kisumamma97 24.4.2021 30.4.2021 | 22:16
Betri þjónusta með sjálfsafgreiðslukössum í matvörubúðum? Júlí 78 29.4.2021 30.4.2021 | 19:36
softub nuddpottar swanna 9.5.2010 30.4.2021 | 17:28
Þurr Mozzarella? torfit2019 29.4.2021 30.4.2021 | 10:08
Hvar er best að selja frimerki sín og vita verð? kolmag 6.2.2020 29.4.2021 | 19:42
Vanda með vatnsdrykkju hjálp Fjola65 16.6.2018 29.4.2021 | 16:22
Gamall leikur?!?! Tomas Jonsson 26.4.2021 29.4.2021 | 03:56
Síða 1 af 46181 síðum
 

Umræðustjórar: joga80, superman2, rockybland, anon, tinnzy123, aronbj, krulla27, Bland.is, Gabríella S, mentonised, MagnaAron, ingig, Coco LaDiva, vkg, flippkisi, Krani8