Hundahald í fjölbýli

vegamót | 9. mar. '18, kl: 19:12:50 | 386 | Svara | Er.is | 0

hæhæ

getur einhver upplýst mig um varðandi hundahaldí fjölbýli

hvernig er það þarf nokkuð halda húsfund ef ég er búin að ganga á íbúðir og spyrja um undirskriftir og er komin með 2/3 hluta samþyk ien hvorki lögin né reykjavíkurborg gerir kröfu um það að halda húsfund
samt sem áður er minnihlutinn að krefjast þess að hann yrði haldinn

 

vegamót | 9. mar. '18, kl: 19:18:17 | Svara | Er.is | 0

Það er þegar einn hundur í stigagangnum fyrir

kaldbakur | 9. mar. '18, kl: 19:45:47 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Frá húseigendafélagi:
Efnisatriði og nýmæli .
1) Samþykkið getur verið fólgið í almennu leyfi eða sérstöku, þ.e. veitt einstökum eiganda
vegna tiltekins dýrs og gildir leyfið þá fyrir ákveðið dýr meðan það lifir.
2) Samþykki er óafturkallanlegt að óbreyttum forsendum en ef forsendur breytast verulega, t.d. ef
óþægindi og ónæði eykst úr hófi eða ofnæmi kemur upp, þá geta sameigendur afturkallað samþykki
sitt.
3) Það er nauðsynlegt að þinglýsa samþykki fyrir hunda og kattahaldi gagnvart síðari eigendum.
4) Skammtímaheimsóknir hunda og katta eru heimilar meðan enginn mótmælir því. En vistun yfir
nótt er háð leyfi húsfélagsins.
5) Við veitingu leyfis og samþykkis ber að gæta jafnræðissjónarmiða og ekki má mismuna eigendum.
6) Samþykki verður að liggja fyrir áður en dýrið kemur í húsið.
7) Leyfi frá sveitarfélagi samkvæmt samþykktum þess verður að vera klárt áður en dýrið kemur í hús.
8) Hundar og kettir mega ekki vera laus í sameign eða á sameiginlegri lóð nema í bandi þegar þau eru
að koma eða fara frá íbúð. Lausaganga og ráf er litið alvarlegum augum.
9) Það er skilyrði að vel sé búið og hugsað um dýrin og þess gætt að þau verði ekki til ama og
óþæginda fyrir aðra íbúa.
10) Húsfélag getur sett hunda og kattahaldi frekari skilyrði og skorður ef það er gert með eðlilegum
og málaefndalegum reglum og samþykktum og reisum á jafnræði.
11) Húsfélag getur jafnvel bannað dýrahald ef það velur verulegum baga og óþægindum og eigandi dýrsins þverskallast við að gera bót á.
12) Ef eigandi brýtur verulega af sér í dýrahaldinu varðar það afturköllun samþykkis eða leyfis og brottvikningu dýrsins úr húsinu. Við mjög gróf brot getur vera eiganda í húsinu verið í hættu. Það er þá hægt að krefjast þess að hann flytiji og selji íbúð sína.

kaldbakur | 9. mar. '18, kl: 19:36:27 | Svara | Er.is | 0

Húsfundur ræður þessu ekki samræður eða rabb við íbúa.

TheMadOne | 9. mar. '18, kl: 22:09:10 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 1

Undirskriftir á samþykki. Þarf ekki að kalla saman húsfund. Síðan má þinglýsa samþykkinu.

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 9. mar. '18, kl: 19:52:40 | Svara | Er.is | 0

[33. gr. a.Hundar og kettir. Samþykki allra.

Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi er háð samþykki 2/ 3 hluta eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang.
Þegar svo háttar getur húsfélag eða húsfélagsdeild með samþykki 2/ 3 hluta eigenda veitt annaðhvort almennt leyfi til hunda- og/eða kattahalds eða einstökum eigendum slíkt leyfi vegna tiltekins dýrs. Getur húsfélagið bundið slíkt leyfi skilyrðum.
Eigandi skal afla samþykkis annarra eigenda og fá leyfi fyrir dýrinu samkvæmt reglum viðkomandi sveitarfélags, þar sem það á við, áður en dýrið kemur í húsið. Skal eigandi láta húsfélagi í té ljósrit af leyfinu.
Gæta skal jafnræðis við veitingu samþykkis skv. 1. mgr. og er óheimilt að mismuna eigendum sem eiga jafnan rétt í þessu efni.

vegamót | 9. mar. '18, kl: 20:03:46 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Takk fyrir þetta - var búinn að lesa allt þetta áður en ég var búinn að skrifa þetta hér inn, en það kemur samt sem áður kemur hvergi sérstaklega fram að það þurfi að halda húsfund og reykjavíkurborg lét mig einungis hafa blöðin fyrir fólk að fylla út
https://rafraen.reykjavik.is/content/files/public/samtykkihuseigenda.pdf?iw_language=is_IS&idega_session_id=6262c7ab-c479-447d-a5c0-a878d56751fb

er einungis að reyna fá það á hreint hvort þurfi húsfund eða ekki :)

kaldbakur | 9. mar. '18, kl: 20:20:50 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Það er meginregla í lögum fjöleignahús að ákvarðanir eru teknar á húsfundi. Annað er marklaust.

Meginreglur um töku ákvarðana.
39. gr.

Allir hlutaðeigandi eigendur eiga óskoraðan rétt á að eiga og taka þátt í öllum ákvörðunum er varða sameignina, bæði innan húss og utan, og sameiginleg málefni sem snerta hana beint og óbeint.
Ákvörðunarréttur skv. 1. mgr. á m.a. við um fyrirkomulag, skipulag, útlit, viðbyggingar, breytingar, hvers kyns framkvæmdir, endurbætur, viðhald, rekstur, ráðstöfun með samningi, hagnýtingu sameignar og séreignar og setningu reglna þar um.
Sé um að ræða sameign sumra en ekki allra, sbr. 7. gr., nægir að þeir sem hlut eiga að máli standi saman að ákvörðun nema um atriði eða framkvæmd sé að ræða sem snertir líka hagsmuni hinna þótt ekki liggi fyrir greiðsluskylda þeirra, svo sem útlitsatriði.
Sameiginlegar ákvarðanir skulu teknar á sameiginlegum fundi eigenda, húsfundi, en þó getur stjórn húsfélags tekið vissar ákvarðanir í umboði eigenda sem bindandi eru fyrir þá, sbr. 69. og 70. gr. Þá hafa einstakir eigendur í vissum tilvikum, sbr. 37. og 38. gr., rétt til að gera ráðstafanir sem bindandi eru fyrir aðra þótt fundur hafi ekki fjallað um þær.

TheMadOne | 9. mar. '18, kl: 22:14:37 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Húsfélagið þarf að fá afrit af samþykkinu þegar 2/3 hafa undirritað það, ekkert annað.

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 9. mar. '18, kl: 22:43:02 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Stjórn húsfélags þarf að samþykkja þetta á fundi.
A.m.k. ef menn vilja fara eftir lögum.

Meginreglur um töku ákvarðana.
39. gr.
Allir hlutaðeigandi eigendur eiga óskoraðan rétt á að eiga og taka þátt í öllum ákvörðunum er varða sameignina, bæði innan húss og utan, og sameiginleg málefni sem snerta hana beint og óbeint.
Ákvörðunarréttur skv. 1. mgr. á m.a. við um fyrirkomulag, skipulag, útlit, viðbyggingar, breytingar, hvers kyns framkvæmdir, endurbætur, viðhald, rekstur, ráðstöfun með samningi, hagnýtingu sameignar og séreignar og setningu reglna þar um.
Sé um að ræða sameign sumra en ekki allra, sbr. 7. gr., nægir að þeir sem hlut eiga að máli standi saman að ákvörðun nema um atriði eða framkvæmd sé að ræða sem snertir líka hagsmuni hinna þótt ekki liggi fyrir greiðsluskylda þeirra, svo sem útlitsatriði.
Sameiginlegar ákvarðanir skulu teknar á sameiginlegum fundi eigenda, húsfundi, en þó getur stjórn húsfélags tekið vissar ákvarðanir í umboði eigenda sem bindandi eru fyrir þá, sbr. 69. og 70. gr. Þá hafa einstakir eigendur í vissum tilvikum, sbr. 37. og 38. gr., rétt til að gera ráðstafanir sem bindandi eru fyrir aðra þótt fundur hafi ekki fjallað um þær.

TheMadOne | 9. mar. '18, kl: 22:50:12 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 2

Það skiptir engu hvað þú endurtekur þetta oft, það er ekkert talað um hundahald í þessu og þessar reglur eiga ekki við.

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 9. mar. '18, kl: 22:55:53 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Það er verið að tala um áhvarðanir varðandi sameign "sameiginleg málefni sem snerta hana beint og óbeint. "

Enda hafa svona mál oftast farið fyrir húsfundi þar þurfa að liggja fyrir undirskriftir og leyfi um hundahald frá sveitarfélagi varðandi dýrið. Allt þarf þetta að fara fyrir stjórn húsfélags hið minnsta.
Þetta skiftir mig reyndar engu en maðurinn var að spyrja um þetta og reglugerðin er alveg skýr varðandi þetta.

kaldbakur | 9. mar. '18, kl: 22:50:39 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Allas svona ákvarðanir þurfa að ffara fyrir húsfund..

"39. gr. .......

Sameiginlegar ákvarðanir skulu teknar á sameiginlegum fundi eigenda, húsfundi, en þó getur stjórn húsfélags tekið vissar ákvarðanir í umboði eigenda sem bindandi eru fyrir þá, sbr. 69. og 70. gr. Þá hafa einstakir eigendur í vissum tilvikum, sbr. 37. og 38. gr., rétt til að gera ráðstafanir sem bindandi eru fyrir aðra þótt fundur hafi ekki fjallað um þær. "

" 40. gr.
Hafi eigandi ekki verið boðaður á húsfund með þeim hætti sem lög þessi mæla fyrir um þar sem ákvörðun er tekin um sameiginleg málefni þá er hann ekki bundinn af ákvörðunum sem á þeim fundi eru teknar, sbr. þó 3. mgr. ...... "

TheMadOne | 9. mar. '18, kl: 23:00:28 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þetta eru reglurnar um hundahald í fjölbýli. Bendi á grein um undirskriftir og afrit til húsfélags. [33. gr. a. Hundar og kettir. Samþykki allra. Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi er háð samþykki 2/ 3 hluta eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang. Þegar svo háttar getur húsfélag eða húsfélagsdeild með samþykki 2/ 3 hluta eigenda veitt annaðhvort almennt leyfi til hunda- og/eða kattahalds eða einstökum eigendum slíkt leyfi vegna tiltekins dýrs. Getur húsfélagið bundið slíkt leyfi skilyrðum. Eigandi skal afla samþykkis annarra eigenda og fá leyfi fyrir dýrinu samkvæmt reglum viðkomandi sveitarfélags, þar sem það á við, áður en dýrið kemur í húsið. Skal eigandi láta húsfélagi í té ljósrit af leyfinu. Gæta skal jafnræðis við veitingu samþykkis skv. 1. mgr. og er óheimilt að mismuna eigendum sem eiga jafnan rétt í þessu efni. Samþykkið er óafturkallanlegt að óbreyttum forsendum en þinglýsingar er þörf til að það haldi gagnvart síðari eigendum í góðri trú. Liggi fyrir samþykki um hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi í samræmi við grein þessa en eigandi eða einhver í hans fjölskyldu er með ofnæmi fyrir hundum eða köttum á svo háu stigi að sambýlið við leiðsögu- eða hjálparhund sé óbærilegt og læknisfræðileg gögn staðfesta það skal kærunefnd húsamála leita lausna að fengnu áliti ofnæmislækna og sérfræðinga á öðrum sviðum ef því er að skipta. Skemmri heimsóknir hunda og katta eru heimilar ef enginn mótmælir en vistun eða dvöl þeirra yfir nótt er óheimil nema fyrir liggi leyfi skv. 1. og 2. mgr. Þessar takmarkanir gilda ekki þegar um hjálparhunda er að ræða, sbr. 33. gr. d.] 1)

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 9. mar. '18, kl: 23:03:44 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Voff voff

TheMadOne | 9. mar. '18, kl: 23:08:06 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Er þetta þín leið til að biðjast afsökunar á bullinu í þér?

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 9. mar. '18, kl: 23:09:05 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Mjjjjjjaaaaa mjaaaaaaaa voff voff.. urrrr.....

TheMadOne | 9. mar. '18, kl: 23:10:33 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þú ættir að leyfa fólki að svara sem hefur sjálft staðið í málum, ekki bara eitthvað sem þér finnst.

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 9. mar. '18, kl: 23:11:34 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þú mátt alveg svara þessu... hehe

TheMadOne | 9. mar. '18, kl: 23:12:55 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég hef fullt í fangi með að leiðrétta kjaftæðið í þér

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 10. mar. '18, kl: 00:04:22 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Alveg yndislegt að eiga svona elskulegan prófarkalesara eins og þig.

TheMadOne | 10. mar. '18, kl: 00:16:10 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 1

Engin ábyrgð hjá þér að gefa fólki tímafrekar og tilgangslausar, kolvitlausar upplýsingar? Auðvitað ekki, þú ert svo sniðugt tröll.

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

askjaingva | 9. mar. '18, kl: 21:41:00 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þú þarft ekki húsfund heldur einungis undirskriftir, ekki munnlegt leyfi, frá 2 af hverjum þremur íbúum.

jasmína | 10. mar. '18, kl: 01:07:33 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Meira ands### bullið alltaf hreint. Vil bara segja að það kemur engum við hvað ég er með í minni íbúð,hvort það er hundur,köttur,hestur eða rolla. Fólk sem agnúast út í blessuð dýrin búa ekki inní þeirra íbúðum.

TheMadOne | 10. mar. '18, kl: 02:35:55 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 1

Reglurnar í fjölbýli segja annað og það er hægt að láta bera þig út ef þú ferð ekki eftir þeim. Það er bannað í stærri bæjarfélögum að halda kindur og hesta í íbúabyggð svo að að fara með þessháttar dýr í gegnum sameign í fjölbýli er ekki alveg að gerast

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 10. mar. '18, kl: 16:22:14 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þú getur haft þessi dýr flest í frystikistunni þinni hehe

kaldbakur | 10. mar. '18, kl: 16:35:43 | Svara | Er.is | 0

Auðvitað geta eigendur húsnæðis krafist húsfundar um hundahald.
Ef þú hefur aflað þérskriflega undirskrift þeirra 2/3 hluta eigenda húsnæðisins sem til þarf að hundahald sé leyft ásamt því að hundurinn sé skráður í sveitarfélaginu er augljóst að húsfélagið þ.e. stjórn þess eða almennur fundur þarf að koma að málinu til að það sé fullgert.

askjaingva | 10. mar. '18, kl: 17:08:40 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þú ert svo úti að aka með þessi mál, afhverju ertu að fullyrða um eitthvaðs sem þú veist ekkert um, meiri steypan í þér. Ef hún er búin að fá leyfi frá 2/3 íbúa getur enginn húsfundur breytt þar um.

kaldbakur | 10. mar. '18, kl: 17:33:33 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Lestu lögin minn kæri.
Ennfremur eiga eigendur húsnæðisins rétt á að sjá þessi gögn og þú breytir engu varðandi sameign og umráðarétt án húsfundar smkvæmt lögum um fjöleignahús. Að auki þarf þinglýsingar við og húsfélagið sem slíkt þarf auðvitað að vera upplýst um hvort hunahald er leyfilegt eða ekki.

kaldbakur | 10. mar. '18, kl: 17:34:35 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Samkvæmt lögum um fjöleignahús getur húsfélag sett skorður við hundahaldi.

askjaingva | 10. mar. '18, kl: 19:50:00 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 1

Ekki eftirá og það verður að gilda um alla hunda. Það er ekki hægt að draga til baka samþykki sem hefur verið veitt nema að af dýrinu skapist ófyrirséður vandi, t.d. eins og lífshættulegt ofnæmi eða hundurinn valdi mjög miklu og sannanlegu ónæði. Þetta hefur sýnt sig í ótal ,málum sem varða ósamkomulag vegna dýrahalds. Þú hefur bara ekkert vit á því sem þú ert að segja frekar en vanalega.

kaldbakur | 10. mar. '18, kl: 20:15:17 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ekki eftirá segirðu... eftir hverju ? Spurt var hvort húsfélagið þurfi að koma að þessu:
Svarið er Já og "Getur húsfélagið bundið slíkt leyfi skilyrðum"

Lestu þetta áður en þú ferð að skammast meira.

[33. gr. a. Hundar og kettir. Samþykki allra.
Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi er háð samþykki 2/ 3 hluta eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang.
Þegar svo háttar getur húsfélag eða húsfélagsdeild með samþykki 2/ 3 hluta eigenda veitt annaðhvort almennt leyfi til hunda- og/eða kattahalds eða einstökum eigendum slíkt leyfi vegna tiltekins dýrs. Getur húsfélagið bundið slíkt leyfi skilyrðum.
Eigandi skal afla samþykkis annarra eigenda og fá leyfi fyrir dýrinu samkvæmt reglum viðkomandi sveitarfélags, þar sem það á við, áður en dýrið kemur í húsið. Skal eigandi láta húsfélagi í té ljósrit af leyfinu.

kaldbakur | 10. mar. '18, kl: 17:44:14 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Hér er úrdráttur frá húseigendaféla

http://www.huseigendafelagid.is/

Dýrahald í fjölbýli
Samkvæmt lögum um fjöleignarhús er hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi háð samþykki 2/3 hluta eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang. Þegar svo háttar getur HÚSFÉlAG eða húsfélagsdeild með samþykki 2/3 hluta eigenda veitt annaðhvort almennt leyfi til hunda- og/eða kattahalds eða einstökum eigendum slíkt leyfi vegna tiltekins dýrs. Húsfélag getur bundið slíkt leyfi skilyrðum. Eigandi skal afla samþykkis annarra eigenda og fá leyfi fyrir dýrinu samkvæmt reglum viðkomandi sveitarfélags, þar sem það á við, áður en dýrið kemur í húsið. Eigandi skal láta húsfélagi í té ljósrit af leyfinu. Gæta skal jafnræðis við veitingu samþykkis og er óheimilt að mismuna eigendum sem eiga jafnan rétt í þessu efni. Samþykkið er óafturkallanlegt að óbreyttum forsendum en þinglýsingar er þörf til að það haldi gagnvart síðari eigendum í góðri trú.

TheMadOne | 11. mar. '18, kl: 00:56:41 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þú heldur áfram að tala útúr rassgatinu á þér. Hættu bara, þú veist greinilega ekkert um þetta en hefur skoðanir sem lætur þig vilja láta einstakling ganga í gegnum algjörlega ástæðulaust vesen til að strjúka egóinu þínu eins og flest sem frá þér kemur

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 11. mar. '18, kl: 08:50:30 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Það segir sig sjálft að húsfélagið þarf að koma að þessu. Lögin segja að húsfélagið setji leyft hundahald í húsreglur og þá líka hvort það sé almennt eða sérstakt. Nú þó einhver hundaeigandi hendi svona pappír (illa hannað eyðublað) eins og kemur frá Heilbrigðiseftirliti Rvk inná borð húsfélags þarf það ekki sjálfkrafa að leyfa hundahald í húsinu. Lestu lögin TheMadOne hehe ...

kaldbakur | 11. mar. '18, kl: 14:34:20 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

TheMadOne Ég vona bara að þú þurfir ekki að fá tungu einhvers illa tamins hunds uppí klofið á þér
þegar þú gengur um í sameign þinni eða heimili. Þá gætir þú þó samt sagt Metoo á húsfundi og verið með meiri hugarró eftir ?

TheMadOne | 11. mar. '18, kl: 15:01:53 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Bla

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 11. mar. '18, kl: 17:27:05 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Augljóst að þér myndi ekki líka að hundur nágrannans vaði með slefandi tunguna í klofið á þér TheMadOne, ég tek undir það með þér.

Þó að augljóst sé að eyðublað heilbrigðiseftirlits Rvk sé meingallað og illa hannað þá nær það ekki yfir landslög.
Hverjum myndi detta í hug að útbúa undirskriftarlista eða svona eyðublað án dagsetingar svo dæmi sé tekið ?

Húsfélög starfa eftir lögum um sambýlishús en ekki eftir eyðublöðum heilbrigðiseftirlits.
Í lögum um sambýlishús 33 gr. stendur ma:
" .... Þegar svo háttar getur húsfélag eða húsfélagsdeild með samþykki 2/ 3 hluta eigenda veitt annaðhvort almennt leyfi til hunda- og/eða kattahalds eða einstökum eigendum slíkt leyfi vegna tiltekins dýrs. Getur húsfélagið bundið slíkt leyfi skilyrðum. "

Þarna er opið skilyrði; "Getur húsfélagið bundið slíkt leyfi skilyrðum". Ef fólki dettur í hug að túlka gallað eyðublað heilbrigiðiseftirlitsins eins og þú gerir. Hvernig túlkarðu þá þetta opna skilyrði ?

Getur húsfélagið ekki sett ýmis skilyrði t.d. varðandi ábyrgð eiganda að hundinum sé ekki heimilt að vaða í klof þitt með slímuga tungu í hvert sinn sem þú birtist ? Hver eru takmörkin í lögunum fyrir þessum skilyrðum húsfélagsins fyrir hundahaldinu í húsinu ?

TheMadOne | 11. mar. '18, kl: 19:27:02 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ef hundar eru mikið að vaða í klofið á þér þá er full ástæða fyrir þig að láta skoða blöðruhálskirtilinn. Hunda geta nefninlega fundið krabbamein. Ég lendi ekki í þessu með þá hunda sem eru í kringum mig.

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 11. mar. '18, kl: 19:40:00 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég hef að sjálfsögðu enga skýringu á því hversvegna hundar forðast klof þitt, en þar
geta sennilega verið margar ástæður.

TheMadOne | 11. mar. '18, kl: 20:34:23 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Eðlilegra að þú myndir skýra hvers vegna þú ert sá eini sem átt það vandamál að slefandi hundar sæki í klofið á þér nema það sé viljandi sem að mér skilst vera sjálfskipað vandamál hjá einhverjum karlmönnum

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 11. mar. '18, kl: 20:55:25 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Kannski að lög og reglur um hundahald sem þú hefur augsýnilega legið svo lengi yfir framkalli einhverja vessa sem blessuð dýrin forðast.

TheMadOne | 11. mar. '18, kl: 21:46:27 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ekki gera þitt óeðli að viðmiði við aðra

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 11. mar. '18, kl: 22:24:56 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Hefurðu fengið rauða hunda ?

TheMadOne | 12. mar. '18, kl: 01:32:36 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Nei ég var bólusett eins og aðrar konur af minni kynslóð og fram að deginum í dag. Til hamingju með útúrsnúninginn. Þú ættir að íhuga að segja ekkert frekar en að segja bara eitthvað og koma upp um hvernig þú ert

------------------------------------
http://viralswarm.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2014/10/r8wsFYY-34547-36e7-300x170.jpg

kaldbakur | 12. mar. '18, kl: 14:39:13 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já þú segir alveg satt villt alltaf eiga síðasta orðið.
Gjörðu svo vel.

kaldbakur | 11. mar. '18, kl: 21:13:51 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég held að skýringin á hvers vegna hundar flaðra uppum ókunnuga sé að leita hjá eigendum hundanna.
Þessir hundar eru oft illa upp aldir eða ekki hafðir í beisli. Þessi grey eru forvitin og vilja eflaust ekki trufla fólk en vantar rétt uppeldi. Það er því miður alltof algengt og þessvegna getur hundahald í fjölbýli vandið vandræðum.

kaldbakur | 10. mar. '18, kl: 16:45:10 | Svara | Er.is | 0

Ef húsfélagið sem heild kemur ekki að málinu eða stjórn húsfélags á formlegum fundi þar sem undirskriftirnar liggja fyrir og leyfi fyrir hundinum samkvæmt pappírum sveitarfélags er vonlaust að fá hunahaldinu þinglýst. Án þinglýsingar þá er leyfið úrelt og einskis nýtilegt ef t.d. nýr eigandi bætist í hóp eigenda.

jaðraka | 11. mar. '18, kl: 18:45:07 | Svara | Er.is | 0

Lögin um hundahald eru alveg skýr.
Þar segir í 33 gr

" ... Hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi er háð samþykki 2/ 3 hluta eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang.
Þegar svo háttar getur húsfélag eða húsfélagsdeild með samþykki 2/ 3 hluta eigenda veitt annaðhvort almennt leyfi til hunda- og/eða kattahalds eða einstökum eigendum slíkt leyfi vegna tiltekins dýrs. Getur húsfélagið bundið slíkt leyfi skilyrðum. .... "
Þarna er húsfélagið sá aðili sem veytir leyfið.

Reglugerð t.d. Reykjavíkurborgar:
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=77f66992-3362-44f2-86dd-91e5a6c368aa
Þar segir;
5. gr.
"Hundar í fjöleignarhúsum o.fl.
Þegar sótt er um leyfi til að halda hund í fjöleignarhúsi gilda ákvæði laga um fjöleignarhús nr.
26/1994 með síðari breytingum. ....."

Getur ekki verið skýrara.

Fyrirsögn Nafn Dagur Uppfært
Jólagjöf fyrir aldraðan afa Miss Lovely 15.12.2018
Hvernig get ég haldið jól :( allalone 12.12.2018 15.12.2018 | 09:32
Að borga fyrir brotið í búð Sossa17 1.12.2018 15.12.2018 | 09:12
Getur maður treyst WOW kronna 14.12.2018 15.12.2018 | 07:45
Afhverju má ekki gera grín að feitu fólki lengur? Lýðheilsustofa 12.12.2018 15.12.2018 | 02:24
Hlutfall feitra stefnir í að verða 70% fyrir næstu kynslóð BjarnarFen 14.12.2018 15.12.2018 | 00:10
Kaþólska í krísu ? Dehli 2.12.2018 14.12.2018 | 22:57
Barnaníðingarnir í Landsrétti passa upp á sína spikkblue 14.12.2018 14.12.2018 | 22:55
Gleðileg jól frá alþingi BjarnarFen 13.12.2018 14.12.2018 | 22:49
Gunnar Nelson Sessaja 10.12.2018 14.12.2018 | 22:49
Út að borða Auja123 14.12.2018
Playstation 4 leikir fyrir 11 ára bros30 14.12.2018 14.12.2018 | 22:43
Mín fyrrverandi JæjaLOL 29.11.2018 14.12.2018 | 21:54
Ástæða fyrir sambandsslitum? Maggarena 9.7.2011 14.12.2018 | 21:51
Þessi hrokabykkja gefur sig ekki spikkblue 8.12.2018 14.12.2018 | 21:34
Neglur kringlunni 0206 14.12.2018
Hárblásari didda1968 13.12.2018 14.12.2018 | 16:39
Vægara orð yfir vanvirkni... minnipokinn 17.11.2018 14.12.2018 | 15:27
Hvaða vörur vantar á íslandi sem eru seldar erlendis? karma14 14.12.2018 14.12.2018 | 14:59
Kópavogsbær kókó87 14.12.2018
Jólahlaðborð sunnudagskvöld? Stóramaría 13.12.2018 14.12.2018 | 09:12
Farþegaflug til og frá Íslandi Wow 32% Icelandair 45% kaldbakur 13.12.2018 13.12.2018 | 22:00
Er að leita eftir Towncar limma eins og Ahansen var með til nota. karlg79 13.12.2018
Ofbeldi, fíkniefnanotkun og umgengni barna? Jamaika 22.9.2018 13.12.2018 | 21:26
barnavernd .fósturbörn vallieva 13.12.2018 13.12.2018 | 21:20
ég gerði mistök... Euphemia 12.12.2018 13.12.2018 | 20:47
jólagjöf fyrir vin! 1616 13.12.2018 13.12.2018 | 18:33
BARNARVERND ÓGEÐSLEG VINNUBROGÐ vallieva 24.10.2018 13.12.2018 | 15:34
Að borga fyrir brotið í búð viðbót omaha 13.12.2018 13.12.2018 | 13:30
Í síma við stýrið Sessaja 12.12.2018 13.12.2018 | 00:29
Desember uppót langveikra barna Flottt 1.12.2018 12.12.2018 | 20:36
Svo sem vér og fyrirgefum.... Júlí 78 4.12.2018 12.12.2018 | 19:24
3% lánstilboð demetriosd 12.12.2018
3% lánstilboð demetriosd 12.12.2018
3% lánstilboð demetriosd 12.12.2018
Árni Jón Geirsson gigtarlæknir ny1 8.12.2018 12.12.2018 | 18:03
Karcher skúringarvel 2kruttamamma 10.12.2018 12.12.2018 | 11:40
Hefur einhver hér sent formlega kvörtun varðandi lækni? Catperson 10.12.2018 12.12.2018 | 11:26
Ljós vandamál heyyy 11.12.2018 12.12.2018 | 11:17
Jolakjóll Helga31 11.12.2018 12.12.2018 | 00:32
Afhverju er fátækt fólk á Íslandi feitt? Lýðheilsustofa 22.11.2018 11.12.2018 | 20:55
"Listaverkið" Litla hafpulsan í Reykjavíkurtjörn Júlí 78 7.12.2018 11.12.2018 | 17:19
Hvaðan kemur þessi kuldi? tralli10 9.12.2018 11.12.2018 | 12:32
Hvar finn ég námsferilinn minn? Selja dót 24.7.2014 11.12.2018 | 12:02
12 vikna sónar - tekur það langan tíma? malata 11.12.2018 11.12.2018 | 11:32
Jólatré í potti AYAS 11.12.2018 11.12.2018 | 10:11
Karcher skúringarvél 2kruttamamma 10.12.2018 11.12.2018 | 09:05
Ljós vandamál heyyy 11.12.2018
Jóla bílaljos 12v - hvar fást slík? Ljufa 6.12.2018 11.12.2018 | 00:01
Landsbyggðarfólk vill að ríkið niðurgreiði flug polyester 4.12.2018 10.12.2018 | 23:49
Síða 1 af 19679 síðum
 

Umræðustjórar: ingig, 2pjakkar, Coco LaDiva, vkg, joga80, tinnzy123, krulla27, superman2, aronbj, rockybland, Bland.is, flippkisi, mentonised, Krani8, MagnaAron