Munur á flokkum

Orgínal | 10. okt. '17, kl: 19:51:13 | 82 | Svara | Er.is | 0

Hver er munurinn á Dögun og flokki fólksins?

 

thobar | 10. okt. '17, kl: 20:10:33 | Svara | Er.is | 0

Annar heitir Dögun, hinn Flokkur fólksins......

Orgínal | 12. okt. '17, kl: 10:22:45 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já, það virðist vera helsti munurinn.

Zagara | 10. okt. '17, kl: 20:14:21 | Svara | Er.is | 0

Dögun á ekki séns að ná lágmarks atkvæðum til að koma manni inn en flokkur fólksins gæti það.


Hef hins vegar ekki kynnt mér stefnumál dögunar.

Orgínal | 12. okt. '17, kl: 10:23:27 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þannig að munurinn felst þá kannski aðallega í því hversu vel þeim gengur að ná til kjósenda?

kaldbakur | 10. okt. '17, kl: 20:28:26 | Svara | Er.is | 0

Ég fann þetta á Facebook síðu Dögunar:

Tilgangur félagsins er að stuðla að betra samfélagi, sem hefur umburðarlyndi, réttlæti, heiðarleika, siðgæði og lýðræði að leiðarljósi. Samfélagi sem byggir á virkni og ábyrgð þegnanna og jafnræði allra, óháð aldri, búsetu, kyni, efnahag, kynþætti, trúarbrögðum, fötlun, kynhneigð, stöðu eða uppruna. Tilgangi sínum hyggst Dögun ná fram með stjórnmálaþátttöku, opinni umræðu, uppljóstrunum og samvinnu við önnur félagasamtök og grasrótarhreyfingar. Til að ná fram markmiðum sínum mun Dögun bjóða fram til alþingis- og sveitastjórnarkosninga.

Það er líka bent á þessa vefsíðu: http://xdogun.is/stefna/

Þar eru stefnumálin reifuð betur, en stefnan er ekki skrifuð sérstaklega fyrir 2017.

-------------------------------------------------------------------------

Flokkur fólksins www.flokkurfolksins.is :

Áhersluatriði Flokks fólksins fyrir alþingiskosningar 2017
1. Persónuafsláttur verði hækkaður svo að tryggja megi 300.000 kr. skattfrjálsa framfærslu á mánuði.


2. Komið verði á fót félagslegu kaupleigukerfi og leigumarkaði sem ekki hefur hagnað að leiðarljósi. Húsnæðisöryggi er grundvöllur að hagsæld og hamingju þjóðarinnar. Friðhelgi heimilisins stjórnarskrárvarinn réttur okkar allra.


3. Verðtrygging á neytendalánum og fasteignalánum verði afnumin og vextir lækkaðir, m.a. með því að aftengja leigu og verð húsnæðis frá vísitölumælingu Hagstofu Íslands.


4. Afnema ber skerðingar greiðslna milli almannatrygginga og lífeyrissjóða, lífeyrissjóðskerfið verði endurskoðað og frítekjumark afnumið.


5. Grunnheilbrigðisþjónustan verði gjaldfrjáls. Framlög til heilbrigðisþjónustu í hlutfalli við landsframleiðslu verði aukin


Fjármálastjórn
Uppstokkun verði í fjármálakerfi landsins þar sem hagur neytanda og lántakenda sé í fyrirrúmi. Verðtrygging verði afnumin af neytendalánum og fasteignalánum og vextir lækkaðir þannig að þeir verði ekki hærri en best þekkist í nágrannalöndunum. Aftengd verði leiga og verð húsnæðis úr vísitölumælingu Hagstofunnar. Flokkurinn vill aðskilnað fjárfestinga- og viðskiptabanka ásamt því að samfélagsbanki verði stofnaður.


Sjávarbyggðir og stjórn fiskveiða
Sjávarútvegurinn er undirstaða fyrir blómlega byggð á Íslandi. Afar mikilvægt er að tryggja að nýtingarréttur á fiskimiðunum glatist ekki frá sjávarbyggðum umfram það sem orðið er. Hlúa ber að þessum byggðum. Þjóðin öll á að njóta afraksturs af fiskimiðum hennar. Aukið verði frelsi til strandveiða.


Landsbyggðin
Flokkur fólksins leggur áherslu á þróttmikla starfsemi ílandbúnaði, sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Kappkostað verði að tryggja byggð um allt land. Sátt finnist milli framleiðenda íslenskra matvæla og neytenda þannig að báðir búi við góðan hag. Stuðlað verði að fjölbreyttari markaðssetningu afurða beint frá bændum til neytenda, t.d. með að ná fram löggiltri heimaslátrun. Aðsteðjandi fjárhagsvandi sauðfjárbænda er tímabundið vandamál sem brýnt er að leysa. Síðan verði að hefja markvissar aðgerðir í markaðsmálum sauðfjárafurða.


Samgöngur
Gert verði átak til að efla samgöngur og umferðaröryggi í landinu. Flugvöllur verði áfram staðsettur í Vatnsmýri.

Löggæsla
Efla skal löggæslu landsins m.a. með því að fjölga stórlega starfandi löggæslumönnum á öllum sviðum.

Umhverfismál
Auka ber vernd íslenskrar náttúru, fara með gát í virkjanamálum og láta náttúruna ætíð njóta vafans. Stjórnskipun og lýðræðisumbætur
Flokkur fólksins vill standa vörð um sjálfstæði Íslands, beita sér fyrir auknu beinu lýðræði og endurskoðun á kosningalöggjöfinni. Réttur almennings til upplýsinga um málefni stjórnsýslunnar verði tryggður í samræmi við gagnsæiskröfu samtímans. Flokkurinn vill stuðla
að breytingum á þingsköpum Alþingis, m.a. þannig að málatilbúnaður dagi ekki uppi milli þinga á hverju kjörtímabili.


Utanríkismál
Flokkurinn styður aðild Íslands að NATO, er fylgjandi EES-samningnum en hafnar aðild að Evrópusambandinu. Flokkur fólksins styður endurskoðun á Schengensamkomulaginu líkt og aðrar eyþjóðir hafa gert með því að herða á landamæraeftirliti landsins með auknu vegabréfaeftirliti. Endurskoða skal þátttöku Íslands í viðskiptabanni gegn Rússlandi.


Innflytjendur, flóttafólk og hælisleitendur
Flokkurinn telur afar brýnt að innflytjendur sem setjast að hér á landi fái fulla aðstoð við að læra íslensku og stuðning til aðlögunar að þjóðfélaginu. Flokkur fólksins styður móttöku kvótaflóttafólks til landsins og leggur áherslu á góðan aðbúnað þess og aðlögun að
íslensku samfélagi. Málefni hælisleitenda séu afgreidd með skilvirkum hætti að norskri fyrirmynd innan 48 klukkustunda.

Orgínal | 12. okt. '17, kl: 10:19:48 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Atriði 1-5 hjá þér eru eins hjá Dögun. Einnig þetta um fjármálakerfið. Veit ekki með hina liðina en gæti trúað að þeir væru keimlíkir.

Mae West | 12. okt. '17, kl: 10:28:49 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 1

Tók einhverja svona könnun um flokka síðan í fyrra áðan, og útkoman hjá Dögun og flokki fólksins var nkl sama prósenta. En eins og ég segi, ekki verið uppfærður þessi kosningaviti eða hvað það var í ár. 

kaldbakur | 10. okt. '17, kl: 22:52:14 | Svara | Er.is | 0

Mér sýnist stefna Dögunar t.d. varðandi lífeyrissjóði frekar hæpin.

Ég held að stefna Flokks Fólksins sé nokkuð skýr og skilmerkileg varðandi marga málaflokka.

DR fresh | 10. okt. '17, kl: 23:01:41 | Svara | Er.is | 0


http://xdogun.is/stefna/
https://www.flokkurfolksins.is/malefnin/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyrirsögn Nafn Dagur Uppfært
Nígeríu svindl 2018? Eða? skiptisveinn 24.6.2018
Vændi er alvöru starf DR fresh 14.6.2018 24.6.2018 | 03:15
Hundaæðið á Íslandi. kaldbakur 11.6.2018 24.6.2018 | 03:01
Sönnun um lánstilboð milli einstaklinga. Betancourt 23.6.2018 24.6.2018 | 02:46
Deildu ramminn 24.6.2018 24.6.2018 | 01:55
óþolandi afslappaður kæró mialitla82 22.6.2018 24.6.2018 | 01:43
Race issue - Must see ! Dehli 23.6.2018 24.6.2018 | 01:37
Fæla burt ketti úr sandkössum bhb3 23.6.2018 23.6.2018 | 23:39
Skartgripabúðin sem var við hliðina á Debenhams Sparrowsky 19.6.2018 23.6.2018 | 22:43
Er einhver hér að bíða eftir útborgun séreignarsparnaðar frá Rsk vegna fyrstu íbúðar? fróna 20.6.2018 23.6.2018 | 22:38
Fæðinarorlof undir 18 Kamilla Rós 23.6.2018 23.6.2018 | 22:35
Skróparinn á Alþingi Júlí 78 23.6.2018
Asos bikiní maja býfluga 23.6.2018 23.6.2018 | 21:56
Primera gazz 23.6.2018 23.6.2018 | 21:01
Vefjagigt sandrax 8.6.2018 23.6.2018 | 20:42
Ein með skritna spur mist97 23.6.2018 23.6.2018 | 19:33
Silfurskottur að sigra sjálfur. Nottin 22.6.2018 23.6.2018 | 19:28
kekkjótt hleðsla minnipokinn 23.6.2018
Góðir hamborgarar Marcinz 23.6.2018 23.6.2018 | 17:07
Að búa a Spáni. gretadogg 25.9.2017 23.6.2018 | 17:06
Kötturinn! pinkgirl87 21.6.2018 23.6.2018 | 15:56
Truma miðstöð. B124 23.6.2018 23.6.2018 | 15:11
Leita að leikfélaga handa 2 ára stelpu User001 22.6.2018 23.6.2018 | 14:30
Íslenska landsliðið henrysson 23.6.2018
Þarftu inneign? Nilta Zumsteg 23.6.2018
Hefur einhver eða kannast við það að alltí einu eins þu hefur fengið straum um allan likamann mist97 23.6.2018
Kynlíf inni á salerni - ólöglegt? Hr85 9.6.2018 23.6.2018 | 10:17
Að leigja posa? blandari101 21.6.2018 23.6.2018 | 07:47
Fyrrverandi makar akvosum 13.6.2018 23.6.2018 | 00:33
SPKLM??? thorvin 2.4.2013 22.6.2018 | 23:20
Fjögur jákvæð próf...5v+6d snemmsonar? Undraland1996 21.6.2018 22.6.2018 | 22:35
Bestu lánin?? SunFirst 22.6.2018 22.6.2018 | 21:45
Hekla bakkynjur 19.6.2018 22.6.2018 | 17:05
atvinnuleysisbætur BigShow 21.6.2018 22.6.2018 | 15:51
Næturvinnutaxti husoghaedir 21.6.2018 22.6.2018 | 14:52
Meðlag - sækja um? Bumbukella 20.6.2018 22.6.2018 | 13:01
Er fjallkonan karl í kvenmannsfötum? Júlí 78 15.6.2018 22.6.2018 | 11:10
fótboltalíngó Twitters 22.6.2018 22.6.2018 | 11:05
Góður grunnskóli í eða nærri 105 Reykjavík fyrir barn með ADHD? 105Hawk 21.6.2018
Morgunblaðið blaðberar bergma 21.6.2018 21.6.2018 | 15:43
vantar grannar 26.7.2016 21.6.2018 | 14:12
Stöð 2 maraþon Húllahúbb 19.6.2018 21.6.2018 | 14:03
Bókunnarsíða icelandair. Fuzknes 17.6.2018 21.6.2018 | 11:47
Málingarvinna - svart ? nurgissol 20.6.2018 21.6.2018 | 03:44
Hvar hægt gera við húsvagna, hjólhýsi looo 21.6.2018
Aum brjóst Oskamamman 19.6.2018 20.6.2018 | 23:13
Leigulistinn neutralist 20.6.2018 20.6.2018 | 23:02
Vanda með vatnsdrykkju hjálp Fjola65 16.6.2018 20.6.2018 | 20:38
ísland á móti heiminum HM og meira Myken 15.6.2018 20.6.2018 | 20:33
Ég er svo að rifna af stolti af litlu systur minni Myken 15.6.2018 20.6.2018 | 20:20
Síða 1 af 19658 síðum
 

Umræðustjórar: ingig, katasig@msn.com, 2pjakkar, Coco LaDiva, vkg, joga80, tinnzy123, krulla27, superman2, aronbj, rockybland, Bland.is, flippkisi, mentonised, Krani8, MagnaAron