Munur á flokkum

Orgínal | 10. okt. '17, kl: 19:51:13 | 82 | Svara | Er.is | 0

Hver er munurinn á Dögun og flokki fólksins?

 

thobar | 10. okt. '17, kl: 20:10:33 | Svara | Er.is | 0

Annar heitir Dögun, hinn Flokkur fólksins......

Orgínal | 12. okt. '17, kl: 10:22:45 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já, það virðist vera helsti munurinn.

Zagara | 10. okt. '17, kl: 20:14:21 | Svara | Er.is | 0

Dögun á ekki séns að ná lágmarks atkvæðum til að koma manni inn en flokkur fólksins gæti það.


Hef hins vegar ekki kynnt mér stefnumál dögunar.

Orgínal | 12. okt. '17, kl: 10:23:27 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þannig að munurinn felst þá kannski aðallega í því hversu vel þeim gengur að ná til kjósenda?

kaldbakur | 10. okt. '17, kl: 20:28:26 | Svara | Er.is | 0

Ég fann þetta á Facebook síðu Dögunar:

Tilgangur félagsins er að stuðla að betra samfélagi, sem hefur umburðarlyndi, réttlæti, heiðarleika, siðgæði og lýðræði að leiðarljósi. Samfélagi sem byggir á virkni og ábyrgð þegnanna og jafnræði allra, óháð aldri, búsetu, kyni, efnahag, kynþætti, trúarbrögðum, fötlun, kynhneigð, stöðu eða uppruna. Tilgangi sínum hyggst Dögun ná fram með stjórnmálaþátttöku, opinni umræðu, uppljóstrunum og samvinnu við önnur félagasamtök og grasrótarhreyfingar. Til að ná fram markmiðum sínum mun Dögun bjóða fram til alþingis- og sveitastjórnarkosninga.

Það er líka bent á þessa vefsíðu: http://xdogun.is/stefna/

Þar eru stefnumálin reifuð betur, en stefnan er ekki skrifuð sérstaklega fyrir 2017.

-------------------------------------------------------------------------

Flokkur fólksins www.flokkurfolksins.is :

Áhersluatriði Flokks fólksins fyrir alþingiskosningar 2017
1. Persónuafsláttur verði hækkaður svo að tryggja megi 300.000 kr. skattfrjálsa framfærslu á mánuði.


2. Komið verði á fót félagslegu kaupleigukerfi og leigumarkaði sem ekki hefur hagnað að leiðarljósi. Húsnæðisöryggi er grundvöllur að hagsæld og hamingju þjóðarinnar. Friðhelgi heimilisins stjórnarskrárvarinn réttur okkar allra.


3. Verðtrygging á neytendalánum og fasteignalánum verði afnumin og vextir lækkaðir, m.a. með því að aftengja leigu og verð húsnæðis frá vísitölumælingu Hagstofu Íslands.


4. Afnema ber skerðingar greiðslna milli almannatrygginga og lífeyrissjóða, lífeyrissjóðskerfið verði endurskoðað og frítekjumark afnumið.


5. Grunnheilbrigðisþjónustan verði gjaldfrjáls. Framlög til heilbrigðisþjónustu í hlutfalli við landsframleiðslu verði aukin


Fjármálastjórn
Uppstokkun verði í fjármálakerfi landsins þar sem hagur neytanda og lántakenda sé í fyrirrúmi. Verðtrygging verði afnumin af neytendalánum og fasteignalánum og vextir lækkaðir þannig að þeir verði ekki hærri en best þekkist í nágrannalöndunum. Aftengd verði leiga og verð húsnæðis úr vísitölumælingu Hagstofunnar. Flokkurinn vill aðskilnað fjárfestinga- og viðskiptabanka ásamt því að samfélagsbanki verði stofnaður.


Sjávarbyggðir og stjórn fiskveiða
Sjávarútvegurinn er undirstaða fyrir blómlega byggð á Íslandi. Afar mikilvægt er að tryggja að nýtingarréttur á fiskimiðunum glatist ekki frá sjávarbyggðum umfram það sem orðið er. Hlúa ber að þessum byggðum. Þjóðin öll á að njóta afraksturs af fiskimiðum hennar. Aukið verði frelsi til strandveiða.


Landsbyggðin
Flokkur fólksins leggur áherslu á þróttmikla starfsemi ílandbúnaði, sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Kappkostað verði að tryggja byggð um allt land. Sátt finnist milli framleiðenda íslenskra matvæla og neytenda þannig að báðir búi við góðan hag. Stuðlað verði að fjölbreyttari markaðssetningu afurða beint frá bændum til neytenda, t.d. með að ná fram löggiltri heimaslátrun. Aðsteðjandi fjárhagsvandi sauðfjárbænda er tímabundið vandamál sem brýnt er að leysa. Síðan verði að hefja markvissar aðgerðir í markaðsmálum sauðfjárafurða.


Samgöngur
Gert verði átak til að efla samgöngur og umferðaröryggi í landinu. Flugvöllur verði áfram staðsettur í Vatnsmýri.

Löggæsla
Efla skal löggæslu landsins m.a. með því að fjölga stórlega starfandi löggæslumönnum á öllum sviðum.

Umhverfismál
Auka ber vernd íslenskrar náttúru, fara með gát í virkjanamálum og láta náttúruna ætíð njóta vafans. Stjórnskipun og lýðræðisumbætur
Flokkur fólksins vill standa vörð um sjálfstæði Íslands, beita sér fyrir auknu beinu lýðræði og endurskoðun á kosningalöggjöfinni. Réttur almennings til upplýsinga um málefni stjórnsýslunnar verði tryggður í samræmi við gagnsæiskröfu samtímans. Flokkurinn vill stuðla
að breytingum á þingsköpum Alþingis, m.a. þannig að málatilbúnaður dagi ekki uppi milli þinga á hverju kjörtímabili.


Utanríkismál
Flokkurinn styður aðild Íslands að NATO, er fylgjandi EES-samningnum en hafnar aðild að Evrópusambandinu. Flokkur fólksins styður endurskoðun á Schengensamkomulaginu líkt og aðrar eyþjóðir hafa gert með því að herða á landamæraeftirliti landsins með auknu vegabréfaeftirliti. Endurskoða skal þátttöku Íslands í viðskiptabanni gegn Rússlandi.


Innflytjendur, flóttafólk og hælisleitendur
Flokkurinn telur afar brýnt að innflytjendur sem setjast að hér á landi fái fulla aðstoð við að læra íslensku og stuðning til aðlögunar að þjóðfélaginu. Flokkur fólksins styður móttöku kvótaflóttafólks til landsins og leggur áherslu á góðan aðbúnað þess og aðlögun að
íslensku samfélagi. Málefni hælisleitenda séu afgreidd með skilvirkum hætti að norskri fyrirmynd innan 48 klukkustunda.

Orgínal | 12. okt. '17, kl: 10:19:48 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Atriði 1-5 hjá þér eru eins hjá Dögun. Einnig þetta um fjármálakerfið. Veit ekki með hina liðina en gæti trúað að þeir væru keimlíkir.

Mae West | 12. okt. '17, kl: 10:28:49 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 1

Tók einhverja svona könnun um flokka síðan í fyrra áðan, og útkoman hjá Dögun og flokki fólksins var nkl sama prósenta. En eins og ég segi, ekki verið uppfærður þessi kosningaviti eða hvað það var í ár. 

kaldbakur | 10. okt. '17, kl: 22:52:14 | Svara | Er.is | 0

Mér sýnist stefna Dögunar t.d. varðandi lífeyrissjóði frekar hæpin.

Ég held að stefna Flokks Fólksins sé nokkuð skýr og skilmerkileg varðandi marga málaflokka.

polyester | 10. okt. '17, kl: 23:01:41 | Svara | Er.is | 0


http://xdogun.is/stefna/
https://www.flokkurfolksins.is/malefnin/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyrirsögn Nafn Dagur Uppfært
Icelandair flugfreyja Gunnhildur Sara 23.9.2018 23.9.2018 | 21:56
Öðruvísi leigusögur vigfusd 23.9.2018 23.9.2018 | 21:27
Veit einhver um kósý náttúrulega laug eða pott SOS14 22.9.2018 23.9.2018 | 20:26
-58 Dehli 23.9.2018
Tengja sjónvarp í annað herb. Ljósleiðari? tégéjoð 23.9.2018
Hvort er dagurinn í dag, dagurinn í dag eða í gær eða á morgun ? kaldbakur 23.9.2018 23.9.2018 | 20:02
ER TIL MYND AF JESÚ ? Dehli 12.9.2018 23.9.2018 | 19:58
Gisting í Stokkhólmi bessý 21.9.2018 23.9.2018 | 19:58
Lífskjör hvergi betri í Evrópu en Íslandi. kaldbakur 21.9.2018 23.9.2018 | 19:57
Spurning fyrir bátaeigendur orkki 23.9.2018
Laun barþjóna? logi616 23.9.2018
Reglur. Innkeyrsla. Bílastæði. Herbalife 23.9.2018 23.9.2018 | 18:50
Líkamsrækt SamsungMamma 20.12.2017 23.9.2018 | 18:43
Iceland air flugfreyjur dúbbí 21.9.2018 23.9.2018 | 17:05
Vantar álit ein kona er alltaf ad senda manni minum skilab.. sólogsæla 17.9.2018 23.9.2018 | 14:09
Flugfreyju föt unadis99 21.9.2018 23.9.2018 | 12:00
Sveppur í vegg gormur12 20.9.2018 23.9.2018 | 10:39
Dagvinna umfram vinnuskyldu Alexandar 22.9.2018 23.9.2018 | 09:14
Flutnigur til Spánar catsdogs 18.9.2018 23.9.2018 | 06:36
SamsungMamma 22.9.2018 23.9.2018 | 01:00
hver á Greiðslumiðlunar.(pei.is? KolbeinnUngi 21.9.2018 22.9.2018 | 16:45
Hvers vegna eru Bretar að yfirgefa ESB og hvað getum við lært af því ? kaldbakur 19.9.2018 22.9.2018 | 16:23
Ofbeldi, fíkniefnanotkun og umgengni barna? Jamaika 22.9.2018
Labrador Oskamamman 21.9.2018 22.9.2018 | 13:05
Þættir og bíómyndir Twitters 21.9.2018 22.9.2018 | 12:04
Tannlæknir á sanngjörnu verði Þórður2 22.9.2018
vantar fyndin texta í afmæliskort Latitude 1.4.2006 21.9.2018 | 19:17
Laun fyrir afgreiðslustörf- Hvað á ég að biðja um? nunan 17.9.2018 21.9.2018 | 17:45
Einhver ráð við útbrotum á höndum hjá 2ja ára? dreamspy 19.9.2018 21.9.2018 | 14:50
Heitur búðingur Nektarína 15.11.2016 21.9.2018 | 13:11
Heimilislausir fá ekki að vera á tjaldsvæðum Júlí 78 15.9.2018 21.9.2018 | 12:27
MasterCard - dreifa greiðslum happhapp 21.9.2018 21.9.2018 | 10:03
MasterCard - dreifa greiðslum happhapp 21.9.2018
Vogur sundaylover 19.9.2018 20.9.2018 | 21:16
Prjónað buff siggathora 20.9.2018
Upplýsingar um ferli skilnaðar hjá Sýslumanni Skilnadur18 20.9.2018 20.9.2018 | 16:17
Svamp í pullu frá Marokkó 060 17.9.2018 20.9.2018 | 10:23
Þetta fékk ég frá Tim Omega Mam40 19.9.2018 20.9.2018 | 06:30
Að losna við fylgju (draug) Skatla 18.9.2018 20.9.2018 | 00:27
Íslendingar í eigin landi Íslandi. kaldbakur 18.9.2018 19.9.2018 | 23:06
landsbanka 14 til 17 sept tlaicegutti 18.9.2018 19.9.2018 | 22:44
Gjafabréf í nudd og dekur Lepre 19.9.2018
Humarhalar 695-9475 danielhomie 19.9.2018 19.9.2018 | 17:55
Blóðleysi soldis77 19.9.2018
Kerrra fyrir 5 ára synn. 19.9.2018
Samband án kynlífs? espoir 16.9.2018 18.9.2018 | 20:22
Er vændi Dehli 15.9.2018 18.9.2018 | 18:37
Algeng byrjunarlaun kerfisstjóra mmcout 24.8.2018 18.9.2018 | 15:46
Tryggingar Buka 18.9.2018 18.9.2018 | 15:44
Skotvopnanámskeið mega83 18.9.2018
Síða 1 af 19669 síðum
 

Umræðustjórar: ingig, 2pjakkar, Coco LaDiva, vkg, joga80, tinnzy123, krulla27, superman2, aronbj, rockybland, Bland.is, flippkisi, mentonised, Krani8, MagnaAron