Munur á flokkum

Orgínal | 10. okt. '17, kl: 19:51:13 | 82 | Svara | Er.is | 0

Hver er munurinn á Dögun og flokki fólksins?

 

thobar | 10. okt. '17, kl: 20:10:33 | Svara | Er.is | 0

Annar heitir Dögun, hinn Flokkur fólksins......

Orgínal | 12. okt. '17, kl: 10:22:45 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já, það virðist vera helsti munurinn.

Zagara | 10. okt. '17, kl: 20:14:21 | Svara | Er.is | 0

Dögun á ekki séns að ná lágmarks atkvæðum til að koma manni inn en flokkur fólksins gæti það.


Hef hins vegar ekki kynnt mér stefnumál dögunar.

Orgínal | 12. okt. '17, kl: 10:23:27 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þannig að munurinn felst þá kannski aðallega í því hversu vel þeim gengur að ná til kjósenda?

kaldbakur | 10. okt. '17, kl: 20:28:26 | Svara | Er.is | 0

Ég fann þetta á Facebook síðu Dögunar:

Tilgangur félagsins er að stuðla að betra samfélagi, sem hefur umburðarlyndi, réttlæti, heiðarleika, siðgæði og lýðræði að leiðarljósi. Samfélagi sem byggir á virkni og ábyrgð þegnanna og jafnræði allra, óháð aldri, búsetu, kyni, efnahag, kynþætti, trúarbrögðum, fötlun, kynhneigð, stöðu eða uppruna. Tilgangi sínum hyggst Dögun ná fram með stjórnmálaþátttöku, opinni umræðu, uppljóstrunum og samvinnu við önnur félagasamtök og grasrótarhreyfingar. Til að ná fram markmiðum sínum mun Dögun bjóða fram til alþingis- og sveitastjórnarkosninga.

Það er líka bent á þessa vefsíðu: http://xdogun.is/stefna/

Þar eru stefnumálin reifuð betur, en stefnan er ekki skrifuð sérstaklega fyrir 2017.

-------------------------------------------------------------------------

Flokkur fólksins www.flokkurfolksins.is :

Áhersluatriði Flokks fólksins fyrir alþingiskosningar 2017
1. Persónuafsláttur verði hækkaður svo að tryggja megi 300.000 kr. skattfrjálsa framfærslu á mánuði.


2. Komið verði á fót félagslegu kaupleigukerfi og leigumarkaði sem ekki hefur hagnað að leiðarljósi. Húsnæðisöryggi er grundvöllur að hagsæld og hamingju þjóðarinnar. Friðhelgi heimilisins stjórnarskrárvarinn réttur okkar allra.


3. Verðtrygging á neytendalánum og fasteignalánum verði afnumin og vextir lækkaðir, m.a. með því að aftengja leigu og verð húsnæðis frá vísitölumælingu Hagstofu Íslands.


4. Afnema ber skerðingar greiðslna milli almannatrygginga og lífeyrissjóða, lífeyrissjóðskerfið verði endurskoðað og frítekjumark afnumið.


5. Grunnheilbrigðisþjónustan verði gjaldfrjáls. Framlög til heilbrigðisþjónustu í hlutfalli við landsframleiðslu verði aukin


Fjármálastjórn
Uppstokkun verði í fjármálakerfi landsins þar sem hagur neytanda og lántakenda sé í fyrirrúmi. Verðtrygging verði afnumin af neytendalánum og fasteignalánum og vextir lækkaðir þannig að þeir verði ekki hærri en best þekkist í nágrannalöndunum. Aftengd verði leiga og verð húsnæðis úr vísitölumælingu Hagstofunnar. Flokkurinn vill aðskilnað fjárfestinga- og viðskiptabanka ásamt því að samfélagsbanki verði stofnaður.


Sjávarbyggðir og stjórn fiskveiða
Sjávarútvegurinn er undirstaða fyrir blómlega byggð á Íslandi. Afar mikilvægt er að tryggja að nýtingarréttur á fiskimiðunum glatist ekki frá sjávarbyggðum umfram það sem orðið er. Hlúa ber að þessum byggðum. Þjóðin öll á að njóta afraksturs af fiskimiðum hennar. Aukið verði frelsi til strandveiða.


Landsbyggðin
Flokkur fólksins leggur áherslu á þróttmikla starfsemi ílandbúnaði, sjávarútvegi og ferðaþjónustu. Kappkostað verði að tryggja byggð um allt land. Sátt finnist milli framleiðenda íslenskra matvæla og neytenda þannig að báðir búi við góðan hag. Stuðlað verði að fjölbreyttari markaðssetningu afurða beint frá bændum til neytenda, t.d. með að ná fram löggiltri heimaslátrun. Aðsteðjandi fjárhagsvandi sauðfjárbænda er tímabundið vandamál sem brýnt er að leysa. Síðan verði að hefja markvissar aðgerðir í markaðsmálum sauðfjárafurða.


Samgöngur
Gert verði átak til að efla samgöngur og umferðaröryggi í landinu. Flugvöllur verði áfram staðsettur í Vatnsmýri.

Löggæsla
Efla skal löggæslu landsins m.a. með því að fjölga stórlega starfandi löggæslumönnum á öllum sviðum.

Umhverfismál
Auka ber vernd íslenskrar náttúru, fara með gát í virkjanamálum og láta náttúruna ætíð njóta vafans. Stjórnskipun og lýðræðisumbætur
Flokkur fólksins vill standa vörð um sjálfstæði Íslands, beita sér fyrir auknu beinu lýðræði og endurskoðun á kosningalöggjöfinni. Réttur almennings til upplýsinga um málefni stjórnsýslunnar verði tryggður í samræmi við gagnsæiskröfu samtímans. Flokkurinn vill stuðla
að breytingum á þingsköpum Alþingis, m.a. þannig að málatilbúnaður dagi ekki uppi milli þinga á hverju kjörtímabili.


Utanríkismál
Flokkurinn styður aðild Íslands að NATO, er fylgjandi EES-samningnum en hafnar aðild að Evrópusambandinu. Flokkur fólksins styður endurskoðun á Schengensamkomulaginu líkt og aðrar eyþjóðir hafa gert með því að herða á landamæraeftirliti landsins með auknu vegabréfaeftirliti. Endurskoða skal þátttöku Íslands í viðskiptabanni gegn Rússlandi.


Innflytjendur, flóttafólk og hælisleitendur
Flokkurinn telur afar brýnt að innflytjendur sem setjast að hér á landi fái fulla aðstoð við að læra íslensku og stuðning til aðlögunar að þjóðfélaginu. Flokkur fólksins styður móttöku kvótaflóttafólks til landsins og leggur áherslu á góðan aðbúnað þess og aðlögun að
íslensku samfélagi. Málefni hælisleitenda séu afgreidd með skilvirkum hætti að norskri fyrirmynd innan 48 klukkustunda.

Orgínal | 12. okt. '17, kl: 10:19:48 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Atriði 1-5 hjá þér eru eins hjá Dögun. Einnig þetta um fjármálakerfið. Veit ekki með hina liðina en gæti trúað að þeir væru keimlíkir.

Mae West | 12. okt. '17, kl: 10:28:49 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 1

Tók einhverja svona könnun um flokka síðan í fyrra áðan, og útkoman hjá Dögun og flokki fólksins var nkl sama prósenta. En eins og ég segi, ekki verið uppfærður þessi kosningaviti eða hvað það var í ár. 

kaldbakur | 10. okt. '17, kl: 22:52:14 | Svara | Er.is | 0

Mér sýnist stefna Dögunar t.d. varðandi lífeyrissjóði frekar hæpin.

Ég held að stefna Flokks Fólksins sé nokkuð skýr og skilmerkileg varðandi marga málaflokka.

kleenex | 10. okt. '17, kl: 23:01:41 | Svara | Er.is | 0


http://xdogun.is/stefna/
https://www.flokkurfolksins.is/malefnin/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyrirsögn Nafn Dagur Uppfært
Að stytta vinnuviku sumra en ekki annara ? Málefnaleg mismunun ? kaldbakur 13.2.2018 24.2.2018 | 09:56
Stúlkan sem slasaðist á Spáni leiðindaskjóða 28.1.2018 24.2.2018 | 01:36
Ódýr kvöldförðun Ho Berta 23.2.2018
A.d.h.d og lyf Hebba91 18.2.2018 23.2.2018 | 22:18
Endurhæfingalífeyrir í fæðingaorlofi Blómína 5.2.2018 23.2.2018 | 21:44
Endaþarmsmök Smuzh 19.2.2018 23.2.2018 | 21:39
fullir vasar aðnorðan 23.2.2018 23.2.2018 | 19:49
Ágústbumbur 2018 30+ kr1234 9.1.2018 23.2.2018 | 19:01
gulrætur gegn krabbamein bonchu 22.2.2018 23.2.2018 | 18:49
Hnémeiðsli Oskamamman 23.2.2018 23.2.2018 | 17:49
Veikindaleyfi jak 3 21.2.2018 23.2.2018 | 16:51
Yfirdýna theburn 21.2.2018 23.2.2018 | 16:32
Maðurinn minn eyðir mikill pening og yfirleitt frekar ónýttur eftir djamm korny 20.2.2018 23.2.2018 | 10:08
Ef einhver er að selja Snus pm mig Puck 23.2.2018
Innsláttarvilla í nafni á flugmiða Nainsi 21.2.2018 23.2.2018 | 00:30
Kæri þingmaður stjarnaogmani 22.2.2018 22.2.2018 | 22:20
Caster sykur selle14 21.2.2018 22.2.2018 | 16:06
ALGJÖRLEGA OFF Nínafína 20.8.2005 22.2.2018 | 15:44
Umgengnissamningur þegar foreldri býr erlendis - HJÁLP! SKH12345 20.2.2018 22.2.2018 | 14:32
Þið sem hafið reynslu af íbúðakaupum og sölu vinsamlegast skoðið hellidemban 21.2.2018 22.2.2018 | 12:14
kjólföt/brúðarkjólar standby 20.2.2018 22.2.2018 | 10:37
Á að banna umskurð drengja? HE1985 5.2.2018 22.2.2018 | 07:21
Bensín og Dieselbílar horfnir eftir 10 ár og rafmagnsbílinn tekinn við ? kaldbakur 18.2.2018 21.2.2018 | 22:36
brennsla bonchu 21.2.2018 21.2.2018 | 21:02
Lögfræði/refsiréttur... smá pælingar GoGoYubari 22.12.2015 21.2.2018 | 19:02
Itsagustasif SNAPPARI Hebba91 21.2.2018
what to do soffia71 19.2.2018 21.2.2018 | 13:16
Endajaxla taka verð? almamma 20.2.2018 21.2.2018 | 10:51
Efling nörd2 21.2.2018
fjáraflanir ny1 20.2.2018 20.2.2018 | 23:23
Leiguokur Pinky2018 14.2.2018 20.2.2018 | 21:40
flugfreyjur kjör, laun o.fl blablú 20.2.2018 20.2.2018 | 20:42
Mikil óþægindi í augunum elsabjorkeinars 14.2.2018 20.2.2018 | 19:43
Fyrsta íbúð - ríkisskattstjóri HE1985 20.2.2018
Fornafn með millinafnið Gestur dondli 17.2.2018 20.2.2018 | 18:45
Bílar sem eyða litlu H258 17.2.2018 20.2.2018 | 16:30
Uppskrift að roadhousesósu? PönkTerTa 19.2.2018 20.2.2018 | 15:22
Ógreind sykursýki ? skrolla123 14.2.2018 20.2.2018 | 15:18
flugfreyja hvenar opnast umsóknir blablú 31.1.2018 20.2.2018 | 11:41
Bæklunarlæknir skrolla123 17.2.2018 20.2.2018 | 11:18
Landspitali launatafla sem er í gildi atlis92 20.2.2018 20.2.2018 | 09:47
Spurningar í sambandi við vinnu Afródít 19.2.2018 20.2.2018 | 07:43
Verktakavinna Tryggvi6 20.2.2018 20.2.2018 | 03:02
Vítamín/Steinefnaskoðun Wilshere19 17.2.2018 20.2.2018 | 01:23
new roof project kohoutek 19.2.2018 20.2.2018 | 00:34
Skemmtilegt að gera í Edinborg? spiladós 18.2.2018 19.2.2018 | 23:48
Byssur og bænaleysi kanans. Dehli 19.2.2018 19.2.2018 | 23:42
Draugahús á íslandi kristbjorgmaggy 19.2.2018 19.2.2018 | 22:37
Hver er besta þvottavélin? Girlnextdoor 18.2.2018 19.2.2018 | 20:37
Háseti 17 ára dossikloss 19.2.2018 19.2.2018 | 20:09
Síða 1 af 19639 síðum
 

Umræðustjórar: ingig, katasig@msn.com, 2pjakkar, Coco LaDiva, vkg, joga80, krulla27, superman2, aronbj, rockybland, Bland.is, flippkisi, mentonised, Krani8, MagnaAron