VG - Verkalýðsflokkur ?

kaldbakur | 8. nóv. '19, kl: 00:56:53 | 102 | Svara | Er.is | 0

Forystumenn VG og ríkisstjórnarinnar ættu að lesa grein Hauks Arnþórssonar í Morgunblaðinu 7. nóv þar sem hann skrifar grein sem ber nafnið: "Þróun ellilífeyris".

https://secure.mbl.is/bladid-pdf/2019-11-07/2019-11-07-all.pdf

Haukur er einhver fróðasti maður landsins um launaþróun og lífeyrismál.

Og í þessari grein segir hann ma:

» Hækkanir ellilífeyris hafa hvorki haldið í við almenna launaþróun
né hækkanir lágmarkslauna á valdatíma ríkisstjórnarinnar
"

 

kaldbakur | 8. nóv. '19, kl: 01:04:37 | Svara | Er.is | 0

Þróun ellilífeyris
Þótt ekki sé fjallað sérstaklega um hækkanir lífeyris aldraðra í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar má reikna með að hún ætli sér að fara að lög...

Haukur Arnþórsson
Þótt ekki sé fjallað sérstaklega um hækkanir lífeyris aldraðra í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar má reikna með að hún ætli sér að fara að lögum í því efni. En rökstyðja má að það hafi hún ekki gert fyrir árin 2018 og sérstaklega ekki 2019 - og samkvæmt fyrirliggjandi fjárlagafrumvarpi stendur það ekki heldur til á árinu 2020.
Athyglin beinist að 69. gr. laga um almannatryggingarnr. 100/2007 þar sem segir að ákvörðun um árlegar hækkanir skuli »taka mið af launaþróun«. Er þá eðlilegast að miða við launaþróun næstliðins árs og þróun lægstu launa og/eða þróun launavísitölu.
Lífskjarasamningarnir
Nú hafa verið gerðir lífskjarasamningar, ekki hvað síst fyrir tilstilli ríkisstjórnarinnar. Þeir kveða á um krónutöluhækkanir þannig að hlutfallslega meiri hækkun verður á lágum launum en háum. Þannig eru samningarnir gerðir til þess að jafna tekjuskiptinguna í samfélaginu og þeir rétta hlut lágtekjufólks.
Við þessar aðstæður má spyrja hvað orðalagið - að taka mið af launaþróun - þýði. Eiga stjórnvöld að miða ellilífeyri fyrir árið 2020 við hækkanir lægstu launa eða hækkanir meðallauna? Svarið við því virðist augljóst, enda hefur ellilífeyrir ávallt tekið mið að lægstu launum og ekki síst eftir lagabreytinguna á árinu 2016, sem kom til framkvæmda 1. janúar 2017. Þá er ljóst að aldraðir eru í þeim hópi sem þarf ekki síst á leiðréttingunni að halda, sem lífskjarasamningarnir snúast um.
Kerfisbreytingin
frá 1997-2017
Kerfisbreyting varð á almannatryggingum hvað varðar ellilífeyri á árunum 1997-2017. Fallið var endanlega frá því að greiða öllum jafnt eða frá hinu alþjóðlega kerfi opinbers ellilífeyris og kerfið gert að hreinræktaðri félagslegri aðstoð - með skerðingarákvæðum fyrir aðra en þá verst settu.
Þessi breyting orkar mjög tvímælis því hún á sér fáar eða engar hliðstæður í nágrannaríkjunum. Þá er einkennilegt að setja hana í lög um almannatryggingar, hún hefði átt betur heima í lögum um félagslega aðstoð - og jafnvel átt að verða verkefni sveitarfélaga, eins og almenna reglan er um aðstoð.
Með þessari kerfisbreytingu á ellilífeyrir að auka tekjujöfnuð, sem var áður hlutverk skattkerfisins. En skerðingakerfi er miklu öflugra jöfnunartæki en hátt skattþrep og það jafnar tekjurnar harkalega niður á við.
Þar sem kerfið snýst nú um félagslega aðstoð batnaði staða tekjulausra eða mjög tekjulítilla ellilífeyrisþega á þessum 20 árum og varð hún best 1. janúar 2017 eftir að nýju lögin um almannatryggingar gengu í gildi - og var það vissulega ánægjulegt. Þó þarf enn að gera betur við þá hópa og að minnsta kosti að skila þeim sínum hlut í auknum þjóðartekjum síðustu tveggja ára. En staða þeirra sem eiga einhver lífeyrisréttindi sem orð er á gerandi hefur veikst mikið frá 1997.
Aðgerðir ríkisstjórnarinnar
Síðan núverandi ríkisstjórn tók við hefur einnig hallað undan fæti hvað varðar félagslegu aðstoðina, eins og fram kemur á mynd 1. Ellilífeyrir hefur ekki haldið í við launavísitölu og samkvæmt fjárlagafrumvarpinu á hann ekki að gera það á komandi ári og því síður á hann að miðast við hækkanir lágmarkslauna á vinnumarkaði samkvæmt lífskjarasamningunum. Það hefði hann þó átt að gera frá 1. apríl 2019.
Mismunurinn er að verða mikill; frá 1. apríl 2020 vantar samkvæmt fjárlagafrumvarpinu yfir 30 þús. kr./mán. upp á að hámarks ellilífeyrir hafi haldið í við lægstu laun. Það gerir yfir 360 þús. kr. ári - þannig að dregið hefur í sundur með lægstu launum og ellilífeyri um meira en eins mánaðar ellilífeyri á ári. Hér er miðað við ellilífeyri að viðbættri heimilisuppbót.
En aðeins 28% aldraðra nýtur heimilisuppbótar; 72% aldraðra verða með 256.789 kr./mán á árinu 2020 skv. fjárlagafrumvarpinu - og munar 95.011 kr./mán. á þeirri upphæð og lægstu launum eða milli 1.100 og 1.200 þús. kr. á ári.
Þannig er ríkisstjórnin að víkja frá þeim viðmiðunum sem settar voru fram með kerfisbreytingunni 1997-2017 hvað varðar upphæðir ellilífeyris, en heldur flestum öðrum forsendum kerfisins óbreyttum, og er þá ekki síst átt við skerðingarnar. Þó verður að nefna að frítekjumark vegna atvinnutekna var hækkað, en sú aðgerð hefur væntanlega borgað sig fyrir ríkið.
Lokaorð
Með þessari grein er vakin athygli á þessari óheillaþróun. Sérstaklega er rétt að árétta að á valdatíma ríkisstjórnarinnar hefur ríkt eitt mesta góðæri í sögu þjóðarinnar. Á sama tíma hefur dregið verulega í sundur með vinnutekjum og ellilífeyri þannig að aldraðir hafa ekki notið sömu hlutdeildar í þjóðarauðnum og aðrir.


>> Hækkanir ellilífeyris hafa hvorki haldið í við almenna launaþróun né hækkanir lágmarkslauna á valdatíma ríkisstjórnarinnar.

Júlí 78 | 8. nóv. '19, kl: 06:46:52 | Svara | Er.is | 1

Já ég las einmitt þessa grein hans í gær. Þetta er auðvitað hneyksli sem þú nefnir þarna neðst að hækkanir ellilífeyris hafa hvorki haldið í við almenna launaþróun né hækkanir lágmarkslauna á valdatíma ríkisstjórnarinnar. Ekki eru öryrkjar betur settir, þeir hafa minna en sem svarar atvinnuleysisbótum! Ég skil það ekki, það er eins og þetta lið þarna í ríkisstjórninni haldi að öryrkjar sé bara heima að cilla sér og að ekkert sé að heilsu þeirra. En hefur verið athugað hversu mikið þeir eru að eyða í sjúkraþjálfun og í lyf? Má ekki ætla að þeir sem eru á atvinnuleysisbótum séu hraustari einstaklingar heldur en öryrkjar? Er ekki þessi ríkisstjórn haldin fordómum í garð öryrkja?


Kjarninn á í mars á þessu ári 2019 segir meðal annars: " Lífeyrir hækkar ekki í samræmi við lög

Á Íslandi eru í gildi lög um almannatryggingar, sem ákvarða hver örorkulífeyrir eigi að vera. Í þeim, nánar tiltekið í 69. grein þeirra, er fjallað um hver almenn hækkun bóta almannatrygginga eigi að vera. Þar segir að þær bætur skuli „breytast árlega í samræmi við fjárlög hverju sinni. Ákvörðun þeirra skal taka mið af launaþróun, þó þannig að þær hækki aldrei minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs.“

Ákvæðið var lögfest árið 1997. Í ræðu Davíðs Oddssonar, þáverandi forsætisráðherra, þann 9. desember 1997 sem flutt var vegna málsins sagði hann um ákvæðið: „Lásinn er tvöfaldur. Miðað er við að neysluvísitalan sé í lágmarki og síðan er viðmiðunin kaupið að auki. [...] Það á ekki að láta nægja að miða við neysluvísitöluna. Það á jafnframt að gæta þess að huga sérstaklega að og hafa viðmiðun á launaþróuninni og þá auðvitað er bara hægt að gera það þegar launaþróunin er vænlegri kostur en vísitala neysluverðs.“ 

Textinn í lögunum er nokkuð skýr. Lífeyrinn á að fylgja launaþróun í landinu og verðbólga, sem er mæld með vísitölu neysluverðs, á ekki að geta étið virði bótana upp. Ef allt væri í samræmi við lagatextann ættu því kjarabætur öryrkja á hverju ári að vera hið minnsta hærri en verðbólga hvers árs, og ef hún er lægri hlutfallstala en hækkun launa þá eiga bæturnar að halda í við þá launaþróun.

Þannig hefur málum þó ekki verið háttað. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands,sem sýna þróun vísitalna milli ára frá janúarmánuði hvers árs, kemur skýrt fram að örorkulífeyrir hefur hækkað langtum minna en önnur laun í landinu á síðustu 20 árum. Frá árinu 1998 hefur hækkun örorkulífeyris einungis þrívegis verið hærri en annað hvort launaþróun eða verðbólga. Í alls 19 ár á því tímabili hefur hækkun örorkulífeyris hins vegar verið lægri en þróun þessara tveggja viðmiða. Við það hefur átt sér stað kjaragliðnun. 

Á mannamáli þýðir það að kjör öryrkja hafa oftar en ekki setið eftir á meðan að kjör annarra hafa batnað. Frá árinu 1998 nemur þessi kjaragliðnun 59,4 prósentum, samkvæmt tölum sem unnar hafa verið fyrir Málefnahóp Öryrkjabandalags Íslands um kjaramál. Frá árinu 2007 hefur gliðnunin verið 28,4 prósent."

Einnig: Ég fann þessar upplýsingar á netinu: " 1. júlí 2009 en þá voru lífeyrissjóðstekjur látnar skerða grunnlífeyri elli- og örorkulífeyrisþega í fyrsta sinn en fram að þeim tíma höfðu einungis atvinnu- og fjármagnstekjur skert grunnlífeyrinn." Hverjir voru við stjórnvölinn þá? Jú ég fann það líka á netinu: Jóhanna Sigurðardóttir (Samfylkingu) var forsætisráðherra og Árni Páll Árnason var þá félagsmálaráðherra (Samfylkingu) en þau eru ekki lengur á þingi. Aðrir í ríkisstjórninni sem ennþá eru á þingi voru á þessum tíma: Steingrímur Sigfússson VG, Katrín Jakobsdóttir VG. 

Er þá þessu fólki í VG sem ennþá er á þingi treystandi að vera í næstu ríkisstjórn? Örugglega ekki, mega alveg taka sér langt frí. En hvað með Samfylkingu? Er þeim treystandi? Greinilega ekki fyrrverandi formanns Samfylkingu eins og Jóhönnu Sig, ég veit ekki með Loga hvort hann haldi betur á málum eða hvort hann breyti málum eins og þarf. Kemur ekki ljós fyrr en hann fer í ríkisstjórn.



Júlí 78 | 8. nóv. '19, kl: 06:49:30 | Svara | Er.is | 0

Svo er helsta málið á dagsskrá núna hjá ríkisstjórninni að leggja á sykurskatt eins og það sé mikilvægasta málið sem ríkisstjórnin þurfi að taka á, heilbrigðisráðherra talar um lýðheilsusjónarmið. En í endurteknum fréttum um þetta mál er ekkert talað um að minnka álögur á ávexti og grænmeti á sama tíma. Er þá þessi sykurskattur nokkuð annað en skattahækkun í boði ríkisstjórnarinnar?

kaldbakur | 10. nóv. '19, kl: 15:02:45 | Svara | Er.is | 0

Nú hefur verið vakin athygli á því að Katrín Jakobsdóttir sagði í ræðu á Norðurlandaþingi að Íslenskir lífeyrissjóðir ættu (verði látnir með lögum ? ) að fjárfesta í grænum skuldabréfum vegan loftlagsbreytinga.
Þessi ummæli forsætisráðherra hafa fengið litla ummfjöllun.
Katrín forsætisráðherra sagði þetta verða framlag Íslands með öðru.
Það er eins og enginn hafi hugmynd um hvað forsætisráðherran er að fara ?

Júlí 78 | 11. nóv. '19, kl: 00:57:49 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Græn skuldabréf? Hvað er það? En talar Katrín Jakobsdóttir um nokkuð annað yfirleitt en loftslagsmál? Jú ágætt að hafa þau mál á stefnuskránni en líka ágætt að hún legði jafn mikla áherslu á mörg önnur mál sem snýr að fólki almennt í landinu.

kaldbakur | 11. nóv. '19, kl: 01:39:21 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já ég veit ekki hvað hún katrín meinar. En hún nefndi að lífeyrissjóðirnir væru þátttakendur í þessari grænu byltingu.
Það er eins og enginn kannist við þetta.

kaldbakur | 11. nóv. '19, kl: 01:49:04 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Þessi grænu skuldabréf eru víst fjárfestingar í framkvæmdum sem stuðla að jákvæðri þróun í loftlagsmálum.
Nú keppast víst allir um að vera "grænir" menga ekki og vera til fyrirmyndar.
Þannig skeyta margir sig með þessum græna lit.

Júlí 78 | 11. nóv. '19, kl: 07:42:38 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég var að kíkja á fréttina um þetta. Þarna er einn í kommenti, alveg búinn að greina þetta. 


Hann segir: " Stjórnir eftirlaunasjóðanna gætu selt hlutabréf í pilsfaldar-fyrirtækjunum = einokunar/fákeppnis-fyrirtækjum og notað söluverðið til að kaupa græn-skuldabréf/hlutabréf" En hann bætir svo við: " þegar Katrín hefur samþykkt að skatta fjármagn eins og atvinnutekjur, afnema skatta á fátækt, afnema krónu á móti krónu skerðingu, tryggja að öryrkjar geti lifað af tekjum sínum."


Já Katrín ætlar greinilega að stjórna með lífeyrissjóðina en annar þarna segir: " Hún ÆTLAR. Ræður hún yfir lífeyrissjóðunum?"


Og mjög gott kommentið frá öðrum: " Er ekki lámarkskrafa að forsætisráðherra landsins viti að lífeyrissjóðirnir eiga ekkert, hámark að þeir eiga skrifborðin, tölvurnar og blýantana, restin er síðtekin laun sem sjóðsfélagar eiga. Af hverju tekur hún ekki út af bankareikningum landsmanna?" Þessu svarar enn annar: " Vertu nú ekki að gefa þeim allt of góðar hugmyndir."


Svo segir ein kona þara: " Við sem eigum lífeyrissjóðinn höfum ekki gefið henni leyfi til að taka út úr honum."


Svo annað komment: " Held að nær væri fyrir hana að beita sér fyrir að þjófnaði þeim sem stundaður er á greiðslum til fólks á efri árum sé hætt."


Svo er hérna greining hjá öðrum:  Hún ætlar að ráðgast með okkar sparnað þess utan smelltu 2 vinstri konur skerðingu á okkar greiðslur sem eru afdregnar af okkar launum = kr. á móti kr.skerðingu. = Af okkar eigin bankabók. - Svo ætlar þessi stelpukjáni að nota okkar sparnað og tryggingu ég segi þetta þjófnað. Þannig við fáum aldrei séns að fá okkar innlögn til lífeyrisjóða að fullu réttilega greiddar til baka ef út af ber. Hvort sem um ræðir slys,veikindi eða elli."


Það eina sem ég sjálf hef ekki séð hjá almenningi er mótmæli við er hugmynd Helga í Góu. Að nota eitthvað af fé lífeyrissjóða til að byggja húsnæði fyrir eldri borgara. En hefur það nokkuð verið eitthvað sérstakt baráttumál Katrínar hverning eldri borgarar hafa það yfirleitt eða hvort þeir hafi allir húsnæði á skikkanlegu verði?


 

Fréttir vikunnar: Katrín ætlar að láta lífeyrssjóðina fjárfesta í grænum skuldabréfum vegn...
 

kaldbakur | 11. nóv. '19, kl: 13:50:38 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já Júlí þetta er frábær úttekt hjá þér .
Þessi ummæli Katrínar Jakobsdóttur verða að vera tekin alvarlega þar sem hún er jú forsætisráðherra okkar og verkstjóri ríkisstjórnar. Það er einhvern veginn eins og enginn hafi tekið eftir þessum ummælum Katínar allavegana ekki stærstu fjölmiðlar. !
Þessvegna er þessi greining þín hrein frábær.

Júlí 78 | 12. nóv. '19, kl: 06:44:23 | Svara | Er.is | 0

VG er kannski að einhverju leyti grænn flokkur en ég myndi varla kalla hann verkalýðsflokk. Í Fréttablaðinu í dag kemur fram að við erum með hæsta hlutfall í umönnun í Evrópu. Kolbeinn H. Stefánsson félagsfræðingur segir:


„Ef við horfum
bara á umönnun veikra, aldraðra
og fatlaðra skyldmenna þá er hlutfallið af fólki á vinnualdri sem er
með slíka byrði mun hærra á Íslandi
en í öðrum Evrópulöndum,“ segir
Kolbeinn.
„Ef við lítum á Norðurlöndin
þá erum við með þrisvar sinnum
hærra hlutfall en Finnland sem er
næst á eftir okkur. Við erum með
tæp tíu prósent og Finnar með um
3,3 prósent,“ 



Ágúst Ólafur Ágústsson Samfylkingu skrifaði 1. okt.:

  1. HÍ, HR, Listaháskólinn og HA fá nánast sömu raunupphæð og í fyrra. Hjá framhaldsskólum er beinlínis lækkun á heildarfjármagni milli ára. Eina stórsóknin í menntamálum virðist vera í yfirlýsingum ráðherrans.
  2. Þrátt fyrir augljósa þörf hjá Landspítalanum vill ríkisstjórnin ná 1,2 milljörðum kr. í aðhaldi úr heilbrigðiskerfinu. Á meðan er ófremdarástand á bráðamóttökunni og 130 eldri borgarar „búa“ á spítalanum vegna skorts á úrræðum.
  3. Viðbótarframlag til öryrkja er milljarður sem dugar ekki í að afnema krónu á móti krónu sem kostar um 10 milljarða kr. Enn eru öryrkjar látnir bíða eftir réttlætinu, sem Katrín Jakobsdóttir sagði í stjórnarandstöðu að þeir mættu alls ekki gera.
  4. Endurgreiðsla vegna kvikmyndagerðar er lækkuð um tæp 30%. Framlög til Tækniþróunarsjóðs, Lýðheilsusjóðs, Jafnréttissjóðs og þróunarsamvinnu lækka.
  5. Framlög til hjálpartækja eru lækkuð.
  6. Framlög til almennrar lögreglu lækka. Færri lögreglumenn eru nú en fyrir 10 árum þrátt fyrir fimmföldun ferðamanna og íbúafjölgun á tímabilinu.
  7. Aldraðir fá ekkert aukaframlag umfram það sem er vegna fjölgunar í þeirra hópi.
  8. Veiðileyfagjöldin hafa lækkað um tæp 40% síðan þessi ríkisstjórn tók við völdum. Og núna er lækkun bankaskatts sett í forgang. Fjármagnstekjuskatturinn skal áfram vera lægstur á Íslandi af öllum Norðurlöndunum.
  9. Umhverfismál fá aðeins 2% af fjárlögum. Þegar 98% fjárlaga fara í annað má velta fyrir sér hversu ofarlega umhverfismálin eru.
  10. Þá er sérstök aðhaldskrafa á sjúkrahús, öldrunarstofnanir og skóla.

En einhver skrifaði einhvers staðar að ef Samfylkingin væri í þessari ríkisstjórn þá væri ríkisstjórnin ekkert betri. Það getur vel verið að það sé satt. A.m.k. fannst mér mjög furðulegt að sjá hvað VG var fljót að breyta um skoðun þegar komið var í ríkisstjórnina. Líklega er það svo að það sé vandfundinn sá flokkur sem virkilega stendur með sjálfum sér og sínum stefnumálum sem þeir lofa í aðdraganda kosninga. Auðvitað þarf alltaf að gera einhverjar málamiðlanir þegar fleiri en einn flokkur er saman í ríkisstjórn en er ekki hér gengið of langt hjá VG? Eða Framsókn í sumum málum? Ég myndi alveg vera til í kosningar strax en er samt ekkert viss um að eitthvað betra myndi taka við. 



kaldbakur | 12. nóv. '19, kl: 11:09:08 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já ég held að ríkisstjórnin sé nærri heiladauð.
En það er ekkert víst að hinir flokkarnir væru eitthvað skárri, allavegana held ég að Samfylkingin myndi ekki vera heppilegur kostur.

Júlí 78 | 12. nóv. '19, kl: 14:46:17 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég veit ekki hvort Samfylkingin er heppilegur kostur en þeir a.m.k. komu núna með góðar breytingartillögur við þessu fjárlagafrumvarpi meirihlutans vegna næsta árs. En ég er nokkuð viss um það að ef Samfylkingin fer í ríkisstjórn næst þá verða þeir að huga almennilega að velferðarmálum ef þeir ætla ekki að láta fylgið hrynja af sér aftur. Þeir eru á uppleið núna, kannski vegna málefna og ef til vill vegna Loga sem ekki hefur áður verið í ríkisstjórn. 


En Samfylkingin í borgarstjórn er nú alveg vonlaus. Það er eins og Dagur sé bara þarna, maður heyrir lítið í honum, a.m.k. virðist hann ekki stjórna miklu í skipulagsmálum. Mjög gott viðtal við Gunnar Gunnarsson talsmann Miðbæjarfélagsins í Reykjavík í Silfrinu um helgina. Hann talar um að það sé ekki hlustað á þau (í meirihlutanum) og að verslunin skaðist þarna vegna heilsárslokana Laugavegar. Ekkert talað við kaupmenn nema þá Vigdís Hauksdóttir og Kolbrún Baldursdóttir, það sé eina fólkið sem talar við kaupmenn vegna málsins.


En ég var ekki hress með það þegar Sigmar sagði að almenningur virðist hrifin af þessu. Hverjir eru almenningur í hans huga? Bara fólk sem er í góðri þjálfun og getur labbað upp og niður brekkur og langar götur og það í hvaða veðri sem er? Svo er vitnað í útlönd að það séu göngugötur í útlöndum, Gunnar Gunnarsson svaraði ágætlega fyrir það í þessu viðtali. En ég get bætt því við, ég hef komið í miðborg á einum stað í útlöndum, þar voru jú göngugötur en þær voru ekki langar út frá kjarnanum (miðbæjartorg) og þar voru engar brekkur sem fólk þurfti að labba til að komast að göngugötunum, nei bara sléttlendi. Auk þess miklu hagstæðari vetur þar heldur en hér (betra veður).


Silfrið 10.11.2019. Viðtalið er eftir ca. 0.50 min.


https://www.ruv.is/sjonvarp/spila/silfrid/27860?ep=89m6at

 

kaldbakur | 12. nóv. '19, kl: 20:33:01 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Ég skil engan veginn hvernig þessi skipulagsmál eru orðin. Vonlaust að fara í miðbæ Reykjavíkur á bíl sem getur jú verið nauðsynlegt vegan ýmissa aðstæðna. Maður veit ekki hvernig Laugavegur er sumstaðar keyrt niður eins og venjulega og annarsstaðar upp !!
Það eru fair sem skilja þessar aðgerðir. Svo eru bara útbúnar allskonar hindranir útum allan bæ og umferðin fer öll í klessu vegna þessa. Ég er svo heppinn að ég þarf ekki að fara mjög langt frá þar sem ég bý og kemst án tafa. En ef maður hættir sér á visa staði eins og Miklubraut, Kringlumýrarbraut, Reykjanesbraut og Sæbraut þá eru þar allstaðar bílar sem bíða endalaust.
Fólk hefur kosið þessa vitleysinga í borgarstjórn þannig að kannski er þetta bara gott fyrir þá sem kusu.
Þeir eyða meira en klukkustund í bið í bílum sínum - allt heimatilbúinn vandi.

Júlí 78 | 13. nóv. '19, kl: 06:03:30 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Já ég get tekið undir þetta með þér kaldbakur. Svo getur þessi borgarstjórn ekki verið með neitt samráð við íbúa í sambandi við skólamál, t.d. bara valtað yfir foreldra og nemendur þarna í Staðarhverfi í Grafarvogi.


Ef aftur að Alþingi...Ég var að lesa í Fréttablaðinu áðan um breytingartillögur til fjárlaga: 


Samfylkingin kynnti breytingartillögur sínar við 2. umræðu á
blaðamannafundi í gær. Er þar lagt
til að útgjöld verði aukin um alls 20
milljarða í ýmsum málaflokkum.
Má þar nefna aðgerðir í loftslagsmálum, menntamál, rannsóknir,
nýsköpun, almenningssamgöngur,
spítala og málefni aldraðra og
öryrkja.
Þá leggur flokkurinn til hækkun
barnabóta og að lengingu fæðingarorlofs verði flýtt. Þessar breytingar
væri hægt að fjármagna með auknum auðlindagjöldum, hækkun fjármagnstekjuskatts og kolefnisgjalds,
tekjutengdum auðlindaskatti,
afnámi samnýtingar skattþrepa og
hertu skatteftirliti. 


Miðflokkurinn leggur til að bæði
gjöld og tekjur ríkissjóðs aukist um
tæpa 4,7 milljarða. Flokkurinn
leggur meðal annars til að tekjur af
tryggingargjaldi lækki um tvo millj-arða og að 800 milljónir verði veittar til hjúkrunarheimila í vanda.
Þá leggur flokkurinn til að lóð
Landsbankans á Hafnartorgi verði
seld sem myndi skila tveimur milljörðum og að ráðuneytin hagræði í
rekstri sínum fyrir rúman milljarð.  


Píratar leggja til að öll útgjöld
sem tengjast kirkjunni og lífsskoðunarfélögum verði skorin
niður fyrir utan það sem viðkemur
embætti biskups, sökum ákvæða
stjórnarskrár. Persónuafsláttur
myndi hækka um sömu upphæð og
niðurfelling sóknargjalda.
Einnig leggur flokkurinn til að
ónýttur persónuafsláttur verði
greiddur út óháð tekjum sem myndi kosta um 10,5 milljarða. Þá er lagt
til að 7,4 milljörðum verði varið
í að afnema krónu á móti krónu
skerðingu. 


Flokkur fólksins leggur til að
framlög vegna örorkulífeyris hækki
um tíu milljarða til að bæta kjör
öryrkja enda hafi lífeyrir almannatrygginga ekki fylgt launaþróun
undanfarin ár. Í breytingartillögu
flokksins er einnig lagt til að aukið
fjármagn fari til löggæslu, sjúkrahúsa og dvalarheimila.
Flokkurinn bendir á að hægt væri
að fjármagna þessi auknu útgjöld
með því að skattleggja greiðslur í
lífeyrissjóði við innlögn en ekki við
útgreiðslu. 



En hvað engin breytingartillaga frá Viðreisn? Kemur svo sem ekki á óvart, þeir eru hvort sem er hálfgert útibú frá Sjálfstæðisflokki. En mér finnst mjög gott að skoða þetta vel sem hinir flokkarnir hafa að segja, þeir eru a.m.k. greinilega ekki sammála öllu því sem ríkisstjórnin leggur fram.

kaldbakur | 13. nóv. '19, kl: 10:14:29 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 1

Ég hef svosem ekki sett mig inní alla þessa liði fjárlaga til hækkunar eða lækkunar, þar má eflaust deila um að vera með eða á móti. Varðandi ellilaun og laun öryrkja þá sýnist mér að það væri réttlætismál að laun til þessara hópa væru sæmilega tryggð með því að þau væru byggð á launavísitölu mánaðarlega. Það er ömurlegt að sjá hvernig farið er t.d. með folk á ellilífeyri sem er ávallt látið bíðs til áramóta eftir þessu sem þeim ber. Og svo er hækkunin um áramót svikin nær ekki meðaltali vegna hækkunar lauanvísitölu, eins og Valur Arnþórsson benti á í grein nýlega !

Júlí 78 | 13. nóv. '19, kl: 11:03:21 | Svara | Fyrri færsla | Er.is | 0

Mér sýnist að Inga Sæland hafi rétt fyrir sér í ýmsum málum. Ég las inná alþingi.is í kafla sem nefnist: Nefndarálit - um frumvarp til fjárlaga 2020 -  Frá 4. minni hluta fjárlaganefndar -  og segir hún meðal annars  þar 11. nóv.:



"Stjórnvöld ætla áfram að hanga á handónýtu mannvonskukerfi sem fáir eða enginn skilur. Veikt gamalt fólk fær ekki aðgang að hjúkrunarheimilum, stjórnvöld skattleggja fátækt grimmt og skerða kinnroðalaust þau sem veikast standa, 12–15% barna líða hér mismikinn skort. Grunnþörfum borgaranna er ekki mætt, fólk skortir fæði, klæði og húsnæði. Viljaleysi ríkisstjórnarinnar er algjört, þrátt fyrir þunga undiröldu og kröfur um aukið réttlæti til handa þeim sem eru með tekjur langt undir fátæktarmörkum.
  Það er kaldhæðnislegt að á sama tíma státar ríkisstjórnin af fordæmalausu góðæri. Á sama tíma og hún neitar fátæku fólki um réttlæti."



Ég mæli með að lesa alla kaflana (athugasemdir) sem Inga kemur með þarna (tengill). Hún talar þar  um:  Breyttar forsendur.-  Fyrirhugaðar breytingar á skattkerfinu. -  Vandi heilbrigðiskerfisins.-  Málefni öryrkja.-  NPA-aðstoð.-  Hættum að skattleggja fötlun.-  Í fíkniefnavá þarf að efla SÁÁ.-  Vandi hjúkrunarheimilanna.-  Ríkisstyrkir til einkarekinna fjölmiðla. -  Átak í löggæslu. -  Fjármögnun aukinnar velferðar.  


Já og framfærsluviðmiðið var fært niður og segir Inga Sæland á heimsíðu sinni um það:
„Það er ekki erfitt að sjá hvers vegna framfærsluviðmiðið var fært niður. Það hlýtur að vera vondur málstaður að verja sem félags og barnamálaráðherra þegar lágmarksframfærsluviðmið ráðuneytisins er miklu hærra en það sem tug þúsundum landsmanna er ætlað að lifa af. Þess vegna verður að lækka það á pappírunum, sýna að það sé jú lægra en lægsta framfærsla. Þetta er vægast sagt ömurlegt og með hreinum ólíkindum að bjóða upp á slíka hræsni. Við skulum heldur ekki gleyma að húsnæði er ekki talið með. Sá liður sem er einstaklingum og fjölskyldum lang erfiðastur og kostnaðarsamastur.“


https://www.althingi.is/altext/150/s/0453.html
https://flokkurfolksins.is/hraesni-og-framfaersluvidmid/
    

Júlí 78 | 12. nóv. '19, kl: 06:49:22 | Svara | Er.is | 0

Ég held að það sé öruggast ef fólk vill breytingar að kjósa a.m.k. alls ekki Sjálfstæðisflokkinn! Því það er hann sem mestu ræður í þessari ríkisstjórn..

Fyrirsögn Nafn Dagur Uppfært
Schengen - Þurfum við ekki að endurskoða aðild okkar að þessu samstarfi ? Svarthetta 16.9.2020 18.9.2020 | 13:00
Góð blogg grein ! Flactuz 15.9.2020 18.9.2020 | 12:24
IN RANDFONTEIN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN RANDFONTEIN Amanikane22 18.9.2020
IN RANDFONTEIN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN RANDFONTEIN Amanikane22 18.9.2020
IN RANDFONTEIN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN RANDFONTEIN Amanikane22 18.9.2020
IN RANDFONTEIN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN RANDFONTEIN Amanikane22 18.9.2020
IN RANDFONTEIN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN RANDFONTEIN Amanikane22 18.9.2020
IN TSAKANE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN TSAKANE Amanikane22 18.9.2020
IN TSAKANE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN TSAKANE Amanikane22 18.9.2020
IN TSAKANE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN TSAKANE Amanikane22 18.9.2020
IN TSAKANE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN TSAKANE Amanikane22 18.9.2020
IN TSAKANE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN TSAKANE Amanikane22 18.9.2020
IN TSAKANE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN TSAKANE Amanikane22 18.9.2020
IN KAGISO][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN KAGISO Amanikane22 18.9.2020
IN KAGISO][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN KAGISO Amanikane22 18.9.2020
IN KAGISO][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN KAGISO Amanikane22 18.9.2020
IN KAGISO][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN KAGISO Amanikane22 18.9.2020
IN KAGISO][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN KAGISO Amanikane22 18.9.2020
IN KAGISO][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN KAGISO Amanikane22 18.9.2020
IN KAGISO][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN KAGISO Amanikane22 18.9.2020
IN KAGISO][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN KAGISO Amanikane22 18.9.2020
IN ROODEPOORT][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN ROODEPOORT Amanikane22 18.9.2020
IN ROODEPOORT][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN ROODEPOORT Amanikane22 18.9.2020
IN ROODEPOORT][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN ROODEPOORT Amanikane22 18.9.2020
IN ROODEPOORT][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN ROODEPOORT Amanikane22 18.9.2020
IN ROODEPOORT][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN ROODEPOORT Amanikane22 18.9.2020
IN ROODEPOORT][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN ROODEPOORT Amanikane22 18.9.2020
IN LENASIA][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN LENASIA Amanikane22 18.9.2020
IN LENASIA][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN LENASIA Amanikane22 18.9.2020
IN LENASIA][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN LENASIA Amanikane22 18.9.2020
IN LENASIA][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN LENASIA Amanikane22 18.9.2020
IN LENASIA][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN LENASIA Amanikane22 18.9.2020
IN LENASIA][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN LENASIA Amanikane22 18.9.2020
IN LENASIA][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN LENASIA Amanikane22 18.9.2020
IN LENASIA][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN LENASIA Amanikane22 18.9.2020
IN PIMVILLE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PIMVILLE Amanikane22 18.9.2020
IN PIMVILLE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PIMVILLE Amanikane22 18.9.2020
IN PIMVILLE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PIMVILLE Amanikane22 18.9.2020
IN PIMVILLE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PIMVILLE Amanikane22 18.9.2020
IN PIMVILLE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PIMVILLE Amanikane22 18.9.2020
IN PIMVILLE][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PIMVILLE Amanikane22 18.9.2020
IN PROTEA GLEN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PROTEA GLEN Amanikane22 18.9.2020
IN PROTEA GLEN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PROTEA GLEN Amanikane22 18.9.2020
IN PROTEA GLEN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PROTEA GLEN Amanikane22 18.9.2020
IN PROTEA GLEN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PROTEA GLEN Amanikane22 18.9.2020
IN PROTEA GLEN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PROTEA GLEN Amanikane22 18.9.2020
IN PROTEA GLEN][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN PROTEA GLEN Amanikane22 18.9.2020
IN JABULANI][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN JABULANI Amanikane22 18.9.2020
IN JABULANI][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN JABULANI Amanikane22 18.9.2020
IN JABULANI][(0736697713)][ABORTION PILLS FOR SALE IN JABULANI Amanikane22 18.9.2020
Síða 1 af 31594 síðum
 

Umræðustjórar: Coco LaDiva, joga80, krulla27, aronbj, ingig, superman2, Bland.is, MagnaAron, TheMadOne, flippkisi, Gabríella S, mentonised, Krani8, anon, vkg, tinnzy123, rockybland